'Wilders, geef aan waar de grens ligt'

Wilders' gedachtengoed was een inspiratiebron voor Breivik. Moet de PVV zich hier iets van aantrekken?

MAARTJE BAKKER en JAN HOEDEMAN

DEN HAAG - De link die Anders Breivik heeft gelegd tussen zijn daad en het gedachtengoed van Geert Wilders wordt door tegenstanders aangegrepen om de PVV'er medeverantwoordelijk te maken voor de gruweldaden van de Noor. Dat is niet terecht, vinden collega-politici - al wijzen politicologen erop dat Wilders nadrukkelijker zou moeten uitleggen waarom de ideeën van Breivik niet de zijne zijn.

'Haat zaaien is haat oogsten is dood en verderf', twittert Jacques Happe, journalist en D66'er. Een scholier die lid is van GroenLinks zegt: 'Wilders stigmatiseert, zet weg, beschuldigt en zaait haat. En dat heeft inderdaad deze gevolgen. Face it!'

De PVV-leider zelf reageert summier, ook op Twitter. 'Vreselijke aanslag in Oslo, zo veel onschuldige slachtoffers van gewelddadige, zieke geest.' Later noemt hij de dader een 'gewelddadige, zieke psychopaat'. Moet Wilders het zich aantrekken dat Breivik met zijn gedachtengoed aan de haal is gegaan?

In de Tweede Kamer is er niemand te vinden die Wilders medeverantwoordelijk houdt. D66-Kamerlid Boris van der Ham schrijft op zijn eigen site dat het 'een idiote reflex' is de link te leggen tussen Wilders en de slachtpartij. 'Juist mensen die terecht kritisch zijn op de veralgemeniseringen van Wilders moeten het goede voorbeeld geven.'

PvdA'er Bram Peper, oud-minister van Binnenlandse Zaken, vindt eveneens dat 'het te ver gaat om Wilders dit rechtstreeks aan te wrijven'. Wel ziet Peper, die Noorwegen goed kent, dat in de vredige samenleving van het Scandinavische land 'een verhard klimaat ontstaat, waarin een intelligente fundamentalistische man opstaat die een missie als deze meent te moeten volbrengen'.

Ook de voormalige Nationale Coördinator Terrorismebestrijding (NCTB) Tjibbe Joustra vindt dat Wilders niets te verwijten valt. 'Die Noorse man heeft tientallen pagina's geschreven en daarbij gezocht wat hem past.' Hans Moors, die onderzoek doet naar radicalisme en extreem-rechts, vindt dat Wilders wel 'een soort van verantwoordelijkheid' heeft. Hij vindt het te makkelijk dat Wilders de dader wegzet als een gek. 'Deze man was niet gek, cognitief niet, en hij is hoog opgeleid. Wilders zou moeten beargumenteren wat er mis is met het gedachtengoed van mensen als Breivik. Aangeven waar voor hem de grens ligt.'

PVV-aanhangers die hun hart luchten op internetfora uiten bewondering voor de aanslagen en keuren die goed. Moors: 'Ik zou het pas echt stoer vinden als Wilders niet alleen zou twitteren, maar zou reageren op de fora die zich binnen zijn invloedssfeer bevinden.'

Politicoloog Jean Tillie ziet dat Wilders extremisme zowel voedt als inperkt. 'Aan de ene kant voorkomt het feit dat Wilders in de Tweede Kamer zit dat mensen radicaliseren. Ik heb horen zeggen: hadden ze in Noorwegen maar een partij als de PVV gehad, dan had Breivik een uitlaatklep gehad en was hij niet tot daden overgegaan.' Anderzijds vindt Tillie net als zijn collega Moors dat Wilders uitgebreider zou mogen stilstaan bij de daad van de Noor. 'Als ik gedachtengoed had op basis waarvan iemand iets doet wat ik verafschuw, dan zou ik reflecteren op dat gedachtengoed. Denken: waarom is wat ik zeg aantrekkelijk voor zo iemand?'

Het antwoord op die vraag is volgens Tillie dat het denkbeeld van Wilders de wereld simpel maakt. 'Zij behoren tot de goeden, en moeten de vijanden bestrijden. De wereld is niet zo simpel als Wilders het voorstelt, meent Tillie, maar hij vindt het niet aan hem om de PVV-leider te adviseren zijn wereldbeeld te herzien.

Het verhitte debat over de medeverantwoordelijkheid van Wilders doet denken aan dat in 2002. Toen ging het over de politieke moord op Pim Fortuyn en de demonisering die daar de oorzaak van zou zijn.

Toenmalig LPF-voorzitter Peter Langendam ging daar in de explosieve situatie na de moord op door: 'De kogel kwam van links, niet van rechts', zei hij. Dit is hier niet aan de orde, volgens Langendam, die benadrukt geen fan van Wilders te zijn. 'Die actie van de Noor komt out of the blue. Het is ziek dat de link wordt gelegd door linksmensen. Voor Wilders vind ik het zielig dat hem dit overkomt.'

undefined

Meer over