Wil babyboomer macht houden of met pensioen?

'Mensen die voor 1935 zijn geboren hebben over het algemeen van een zodanige economische groei tussen 1950 en 1980 kunnen profiteren, dat ze van een onbezorgde oude dag kunnen genieten', schrijft Hans Wansink (Forum, 5 april)....

Velen hadden een onderwijsachterstand opgelopen door de oorlog. Ook de jaren daarna was het voortgezet onderwijs slechts voor weinigen weggelegd. De ambachtsschool kon er voor een aantal nog net af. Met veelal schriftelijk onderwijs hebben velen hun kennis verbreed. Financiële ondersteuning door de werkgever was wel nodig.

Economische groei van betekenis was er pas eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Tussen 1967 en 1973 kwam er een groeipercentage voor van zo'n 4 procent. In 1973 volgde de oliecrisis. Deze en de krachtige inflatiebestrijding, inflatiepercentage stond op 10 procent, waren de oorzaak van groeiende werkloosheid. Er volgde dan ook een loonmaatregel. In 1981 kende Nederland een werkloosheidpercentage van 7,5 procent bij een prijsstijging van 6,9 en een economische groei van 0,6 procent.

In de jaren tachtig werd het uitgangspunt van de werkloosheidbestrijding: herverdeling van de arbeid. Er werden twee beleidslijnen uitgezet: arbeidstijdverkorting, verkorting van de werkweek, deeltijdarbeid, en de instelling van de vut. Het motto was: ouderen moeten solidair zijn met de jongeren (er waren veel schoolverlaters die niet aan de bak konden komen). Uitgangspunt was: de loonkosten mogen niet stijgen.

Zij die geboren zijn voor 1935, zijn nu met pensioen. Hoe is nu hun financiële positie? Uit het proefschrift van José Klaus van de Universiteit van Utrecht blijkt dat de helft van de gepensioneerden geen welvaartvast pensioen heeft. Meer dan de helft van de gezinnen gaat er na pensionering in inkomen op achteruit, omdat de jaarlijkse aanpassing van de pensioenen onder de gemiddelde inflatie blijft. Van de gepensioneerden heeft 80 procent minder dan 70 procent van hun laatst verdiende loon als inkomen.

Onder welke economische boom Wansink ligt, weet ik niet. Zeker niet onder die van ons.

Meer over