'Wijkbewoners vonden haar top, ondanks het gelazer met het geld'

Bewoners van de Arnhemse Vogelaarwijk Malburgen vinden het ‘heel erg jammer’ dat minister Vogelaar is afgetreden. John Robben, fotograaf voor de wijkwebsite, heeft het gevoel dat ‘alles voor ons net een beetje begon te lopen’.

Van onze verslaggeefsters Anja Sligter en Charlotte Huisman

Bij haar bezoeken was ze voor de bewoners zeer benaderbaar. Ze loven haar openheid en betrokkenheid. Judit Hudak mailde zelfs met haar. ‘Ik vind haar warm en menselijk, ze kon begrip opbrengen voor ons als allochtonen.’ De door haar georganiseerde multiculturele Kookparade in de openlucht tussen de hoge flats van Immerloo werd vorig jaar persoonlijk door Vogelaar bezocht.

Laagdrempelig
Wijkmanager Dick Onderwater noemt het ongekend hoe betrokken en laagdrempelig Ella Vogelaar zich in de wijk op stelde. ‘Heel bijzonder om mee te maken. Dat gaf de bewoners een gevoel van: hé, er is gehoor.’ Jan Jans, projectleider wijken van de gemeente Arnhem, is Vogelaar vaak tegengekomen in de wijk, op studiedagen en in Den Haag. ‘Ze heeft een breed gevoel wat mensen bezighoudt, stelt de juiste vragen en kijkt in zo’n wijk naar de juiste zaken - en echt niet op zo’n welzijnswerkachtige manier. Wijkbewoners vonden haar top ondanks het gelazer met het geld.’

Volgens hem is het de verdienste van Vogelaar dat gemeenten met nieuwe ogen naar hun wijken zijn gaan kijken.’ Beide wijkleiders hebben het gevoel dat het beleid van Vogelaar net van start is gegaan en betreuren haar vertrek. ‘Blijkbaar heeft ze dat resultaat niet kunnen overbrengen.’ Judit Hudak voelt zich verwant met de minister. ‘Ze is aan de kant gezet, omdat ze een andersdenkende is.’ Hudaks plannen worden ook niet altijd door het wijkplatform (dat het bewonersgeld verdeelt) gehonoreerd. Op dat soort momenten mailde ze Vogelaar en kreeg ze altijd een reactie.

Jammer
Ook bewonersorganisaties in de Utrechtse Vogelaarwijk Kanaleneiland zijn niet blij. Tijdens werkbezoeken toonde Vogelaar zich gemakkelijk benaderbaar. ‘Wat jammer dat ze weggaat’, zegt Fatouch Chanaat, voorzitter van Al Amal, de grootste vrouwenorganisatie in de wijk. ‘We stonden op het punt haar uit te nodigen voor een grote bijeenkomst.’

Chanaat was aanwezig op een bijeenkomst eerder dit jaar waar een aantal bewonersvertegenwoordigers uit de wijk met de minister spraken. ‘Dat was een leuk gesprek. ‘Ze kwam sterk over, ze begrijpt waar het over gaat in de wijken. Ze is een geschikte vrouw die goed kan luisteren. ‘Ze heeft ook hart voor vrouwen. Ik ben het eens met haar visie. Ze begreep dat in deze wijk sommige vrouwen anders moeten worden benaderd.’

Sommige organisaties hopen maar dat de wijkverbetering, die volgens hen net vorm beginnen te krijgen, geen schade zal oplopen door de wisseling van de wacht. ‘De aanpak is net in gang gezet. In deze wijk zijn wel vaker projecten die net vruchten begonnen af te werken afgekapt. Hopelijk dit keer niet’, zegt Gert Hogenkamp, bestuurslid van de bewonersraad van een aantal flats is lovend over Vogelaar. ‘Ik heb haar een rondleiding gegeven om te vertellen dat het echt niet zo gevaarlijk is in de wijk als wordt gezegd, ik vond haar heel aardig. Ik had haar net een brief gestuurd. Ik denk niet dat ik nog antwoord krijg.’

Meer over