'Wie zit te wachten op de langzamerhand doorgeschoten ontwikkeling van automatisering?'

De ingezonden lezersbrieven van zaterdag 18 november 2017.

null Beeld Bas van der Schot
Beeld Bas van der Schot

Brief van de dag: stop met die gedrochten

In Opinie en Debat van 16 november houdt Adelbert Bronkhorst een pleidooi voor goed gebruik van kunstmatige intelligentie. Wat mij opvalt is dat kennelijk niemand vraagtekens zet bij de ontwikkeling en het gebruik ervan.

De vraag is wie er zit te wachten op deze langzamerhand doorgeschoten ontwikkeling van automatisering, waarbij ernaar wordt gestreefd alles in de natuur te kopiëren en te substitueren door een minderwaardigere tegenhanger van menselijk fabricaat.

Er gaan miljarden om in deze business, waarbij steeds meer mensen worden vervangen door geldverslindende apparaten die steeds andere software en een oneindige stroom van updates nodig hebben.

Bovendien moet ook de samenleving worden misvormd in een format dat hapklare brokken aanlevert voor de voeding van deze gedrochten.

Daarnaast ontstaat ook nog eens een groeiende angst voor verlies van privacy, verlies van autonomie en chaos door hacking van allerhande vitale systemen van de infrastructuur. Het tempo in de samenleving wordt steeds verder opgejaagd en de kwalijke gevolgen hiervan komen langzaam maar zeker aan het licht.

Deze effecten en de veronderstelde gunstige effecten worden nimmer geëvalueerd in de race naar een onbestemd einddoel. De hele cyclus lijkt echter nog het best weergegeven in de lotgevallen van Marten Toonders Ollie B. Bommel. Ik vrees dat het niet anders zal verlopen.

Derk Berends, Vorden

Rikken doe je zo

Volgens het artikel over de stakende Unox-medewerkers doden zij hun tijd met koffiedrinken, gedoneerde gefrituurde snacks eten en rikken.

Ik twijfel niet aan de ambachtelijke soep-, saus-, worst-, hamburger- en balletjesproducerende kwaliteiten van de stakers, maar de foto toont duidelijk dat de twee heren in elk geval niet de kunst van het rikken beheersen; dat is een spel met vier spelers met elk 13 kaarten. Ik vermoed dat ze in de war zijn met toepen. Het is ze vergeven.

Jan Lenders, secretaris Rik-Sociëteit 'Gij Zult Niet Verzaken', Arnhem

Nationale Politie

De Commissie Kuijken spreekt over vijf oplossingen om de Nationale Politie soepeler te laten draaien. Helaas ontbreekt de zesde en belangrijkste oplossing: niet de almacht van de minister, maar die van de vakbonden moet worden gebroken.

Een groot deel van de bureaucratie in deze organisatie is door de vakbonden gecreëerd, onder meer het ongelooflijk gecompliceerde functiegebouw dat een van de grootste struikelblokken was in de reorganisatie. Diezelfde vakbonden hadden de meerderheid in de corrupte Centrale Ondernemingsraad, maar daarover in het rapport geen woord.

Jan Notten, Waalre

Dividendbelasting

Opnieuw gaat het de VVD lukken de coalitiepartner(s) electoraal te ruïneren door hen akkoord te laten gaan met een maatregel die tegen hun kernbeginselen ingaat. Een race naar de bodem, waardoor de rijken het minst betalen aan de collectieve voorzieningen, is in strijd met de beginselen van duurzaamheid en rechtvaardigheid. Uitruilen mag, maar niet op kernwaarden.

Sjak Rutten, Den Haag

Groep katten

Tegenstanders van atheïsme komen vaak met Stalin en Hitler op de proppen om aan te tonen waar goddeloosheid toe kan leiden. Zo ook Cees de Groot. Dat klopt niet. Hitler heeft zichzelf in meerdere toespraken de vertegenwoordiger van God op aarde genoemd. Op de gesp van de riem van Waffen SS-ers stonden de woorden 'Gott mit uns'. Hitler wilde macht en aandacht niet delen en verbood daarom kerken, maar hij geloofde wel degelijk in een God.

Stalin heeft als jongeling op een seminarie gezeten. Zijn antipathie tegen religie had vooral te maken met frustraties uit die periode. Hun beider strijd was tegen de kerk en niet tegen God. Over het algemeen zijn atheïsten (helaas misschien) te onafhankelijk om zich te organiseren of voor karretjes te laten spannen. Om Dawkins te parafraseren: 'Atheïsten organiseren is als een groep katten tegelijk een kunstje willen laten doen.' Waarschijnlijk zullen we daarom een hoofdschuddende minderheid blijven.

Erik den Boer, Herwen

To be or not to be

In de afgelopen decennia heb ik van dichtbij gezien hoe scholen steeds meer theoretische lessen aanboden. Ook vmbo-leerlingen kregen steeds minder praktische en veel meer algemeen vormende vakken. Iedereen wil natuurlijk een timmerman die Shakespeare kan duiden.

De invoering van het vak techniek voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs 25 jaar geleden had veel verschil kunnen maken, maar het aantal uren dat gegeven wordt neemt alleen maar af. Het is een duur vak en als er bezuinigd moet worden dan zijn de praktijkvakken de klos.

Ook de beeldvorming van techniek is niet goed omdat vooral op havo/vwo techniek het eerst is afgeschaft. De boodschap die je als school dan geeft is dat techniek niet voor slimme leerlingen is. Hoe dom!

Zweitse de Wit, oud-docent techniek, Gasselternijveen

Eindelijk

Net uit bed houd ik me met moeite staande tegen de keukentafel en lees over de schouder van mijn man de column van wetenschapsjournalist Asha ten Broeke. Ze beschrijft de documentaire Unrest van Jennifer Brea, over ME (myalgische encefalomyelitis) en het stigma dat op deze ziekte rust.

De column legt uit wat een stigma doet: ondeugdelijke behandelingen, gebrek aan onderzoeksgeld en collectief ongeloof dat het lijden van mensen met ME onzichtbaar maakt. Wereldwijd lijden miljoenen mensen aan de ziekte. Een kwart daarvan is aan huis gebonden of bedlegerig. 'Ziekte beangstigt me niet, en de dood beangstigt me niet', zegt Brea, zelf patiënt, in haar film. 'Wat me doodsbang maakt, is dat je kunt verdwijnen, omdat iemand het verkeerde verhaal over je vertelt.'

Mijn benen trillen. Ik lees míjn verhaal. In de krant. Ik word gezien. Na twintig jaar ME. Me too. Het is even wennen. Dank je wel, Asha. Dank je wel, de Volkskrant.

Joyce van Mourik, Den Haag

Spaarpotje

Ik blijf me verbazen over de discussies rond het eigen woningbezit, hypotheekrente en de 'aflosboete'.

Het eigen huis als spaarpot, vermogen, pensioenvoorziening; in ons land flink gestimuleerd door overheid en banken. Maar in een spaarpot kun je niet wonen; in een huis wel. Het onaangename van alle discussie is dat geld blijkbaar interessanter is dan wonen.

Ad Heijkants, Wijchen

Onuitstaanbaar

Een kleine tip voor de omgang met leden van studentenverenigingen, gebaseerd op veelvuldige observaties. Zorg ervoor dat je ze alleen treft. Dan is er over het algemeen niets aan de hand. Maar vermijd groepsontmoetingen. Zet twee of meer corpsleden bij elkaar en ze worden van het ene moment op het andere onuitstaanbaar. Dit soort groepsdynamiek raakt overigens niet alleen corpsleden, alle leden van zogenaamde elitegezelschappen hebben er last van.

Gerard Terwisscha van Scheltinga, Haren

Meer over