Wie de Koran serieus neemt eet biologisch-dynamisch

In een ingezonden brief in Motief, maandblad voor antroposofie,hekelt een lezeres voetbal als sport. Zij signaleert, ’puur uit de waarneming’: „Allereerst het trappen en wegschoppen van een bal....

Emiel Hakkenes

Eerder in Motief komt Hendrik Jan Bakker aan het woord. Hij doorliep de vrije school, bezocht als kind diensten van de Christengemeenschap, zong in een Gregoriaans koor en deed wel eens wat met zenboeddhisme. Ook bestudeerde hij geruime tijd de antroposofie. Hij had sterk het gevoel dat hetgeen Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, schreef, waar was. Maar, zo vertelt hij, hij vond de weg van de antroposofie ’weinig houvast’ bieden. Maar toen ontmoette hij zijn vrouw, een Indonesische moslima.

„Omdat een moslimvrouw alleen met een moslimman mag trouwen, vroeg ze mij moslim te worden”, vertelt Bakker. „Ik heb me een jaar op haar vraag beraden, ben boeken over de islam gaan lezen en moslims gaan ontmoeten. In tegenstelling tot wat je in de krant leest, waren het allemaal aardige mensen.”

In de Koran vond Bakker op zeker moment ook teksten die met natuur en milieu te maken hebben. „Tegelijk ontdekte ik Ibrahim Abouleish, die al dertig jaar de islam met antroposofie en biologisch-dynamische landbouw verbindt. Wie de Koran serieus neemt, zou biologisch-dynamisch moeten eten.” Hoe Bakker zichzelf noemt, hoeft niet te verrassen: ’groene moslim’.

Ook remonstrants maandbad AdRem waagt zich aan koraninterpretaties. In een themanummer over seksualiteit wordt seksuologe Irma Bosma-Hinke (’ze heeft een geduldige, duidelijke stem’) geïnterviewd. „Een goede moslim moet zijn vrouw seksueel kunnen bevredigen”, zegt Bosma-Hinke. „Moslims hebben vaak last van een dubbele moraal: van meisjes wordt verwacht dat ze maagd zijn, van jongens wordt gedoogd dat ze seksuele ervaring hebben voor het huwelijk. In de verzameling uitspraken van de profeet Mohammed staat echter dat mannen én vrouwen van seksualiteit mogen genieten – ook al mag er pas na het huwelijk van worden genoten.”

Elders in het themanummer van AdRem komt het celibaat aan de orde. In een gesprek met pater jezuïet Dries van den Akker uit Delft komt de vraag op wat hij doet met de behoefte aan intimiteit die ieder mens heeft. Van den Akker: „Ik ervaar dat in gebed. Dat is voor mij intimiteit, mijn eigenlijke voedingsbodem. Daarnaast vatten mensen soms een zuivere vriendschap voor me op. Ik heb een vriendin in Delft die me soms mee vraagt voor een weekje vakantie. Keurig op twee kamers dus.”

Doorgeven, een informatieblad over zending, evangelisatie en diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken, tekende de ervaringen op van buitenlandse bezoekers van Nederlandse kerkvergaderingen. Besloot de PKN afgelopen week nog het aantal deelnemers haar landelijke vergadering (synode) te halveren om wat slagvaardiger te kunnen opereren, de buitenlandse broeders en zusters viel op dat het tempo in de Nederlandse vergaderingen zo hoog ligt. „Gasten uit het niet-westerse deel van de wereld vinden onze manier van vergaderen vaak heel direct en zakelijk en – ook in de kerk – soms op het botte af. Besluiten worden uiteindelijk genomen door te stemmen, niet door net zo lang te praten tot er eenheid is bereikt. Onder de druk van de tijd kunnen mensen niet echt zeggen wat ze op hun hart hebben – laat staan dat er gelegenheid is in een toespraak respect te betuigen aan de andere aanwezigen en hen te eren.”

Mariënburg, ’tijdschrift voor kritische katholieken’, komt nog even terug op de ’funditest’ van Trouw en de Vrije Universiteit. De Tilburgse pastoor Harm Schilder, die zeer tegen de zin van omwonenden ’s ochtends vroeg zijn kerkklokken luidt, scoorde 82 procent op de test. De dag dat dat in de krant stond, noemt columnist Huub Schumacher van Mariënburg ’godgegeven’. „Schilder joeg alle nog resterende twijfels bij mij weg [met zijn uitspraak] ’Het geloof beantwoordt alle vragen’. Laat mij toch stoppen met zoeken. Waarom niet deze zuivere waarheid geaccepteerd van deze jonge priester die met zijn f-factor van 82 ieder ander in fundamentalisme achter zich laat?”

Meer over