Wie bouwt?

Amsterdam staat dit najaar vol billboards met kloeke teksten als ‘Verandering komt zodra mensen het willen – eerder niet’. Het zijn uitspraken van de grote socialistische wethouder en volkshuisvester Florentinus Wibaut (1859-1963), wiens 150ste geboortedag uitvoerig wordt herdacht....

Op het omslag combineerde Janine Jansen de markante kop van de politicus met een oudmodische letter in jarentwintigstijl. Geen bestaand font, volgens de ontwerpster: ‘Ik heb hem nagetekend van een affiche uit die tijd met Wibauts naam erop.‘ Het binnenwerk, ontworpen door Suzan Beijer, is in een overeenkomstig krachtig rood en zwart.

Een ps: de ontwerpster krijgt nog wel eens post voor haar muzikale naamgenote (‘u zag er niet uit gisteravond, in dat veel te blote jurkje’). Noteren we even: de violiste is jansen.com, de ontwerpster bereiken we via jansen.nl.

Meer over