'Wie ambities heeft, moet risico's durven nemen'

Nijmegen en Den Bosch fuseren komend seizoen tot een nieuwe basketbalclub. Het samengaan wordt vooral ingegeven door Europese ambities en irritaties tussen club en gemeente....

Van onze verslaggever Mark Misérus

Als EiffelTowers morgen Europees basketbal had willen spelen, dan had Paul Depla eigenhandig de Jan Massinkhal gereed laten maken. 'Dan hadden we de boel leeg geveegd en was er niets aan de hand', zegt de Nijmeegse sportwethouder. Maar het liep allemaal anders. Basketbalclub Nijmegen fuseert met Den Bosch, de vroegere gigant op het Europese toneel. Komend seizoen speelt het nog te vormen team, EiffelTowers geheten, in de eredivisie. Belangrijker voor de club is de deelname aan een der Europese toernooien.

Nederlandse topbasketbalclubs kunnen niet zonder de Europa-Cup. Een Europees seizoen levert geld en prestige op en maakt dat buitenlandse spelers zich aan een club willen verbinden. Leon Rodgers, de waardevolste speler van afgelopen seizoen, gaf Nijmegen onlangs te kennen te vertrekken als de club zich niet zou kwalificeren voor een Europees toernooi.

Europees basketbal is niet meer mogelijk in Nijmegen, zegt clubvoorzitter Erik Kurvers. 'De Horstacker (de vroegere thuisbasis) is te oud en te klein. We hebben een paar keer dispensatie gekregen van de Europese bond, maar dat krediet is nu op. We moesten dus op zoek naar iets anders. Toen bleek dat er geen geschikte topsporthal in Nijmegen zou komen, zijn we in contact gekomen met Den Bosch.'

De nieuwe thuisbasis, De Maaspoort, voldoet met 2300 plaatsen en genoeg parkeerruimte wel aan de wensen van de Europese bond, denkt Kurvers. Overigens is het niet zeker dat de fusieclub komend seizoen in Europa speelt. Towers heeft zich niet gekwalificeerd en moet hopen op toeschietelijkheid van de Europese bond.

Het is dus mogelijk dat de verhuizing naar Den Bosch voor niets is geweest. Kurvers is zich van dat risico bewust. 'Maar wie ambities heeft, moet risico's durven nemen.'

De verdwijning van het profbasketbal is hoe dan ook een aderlating voor de Nijmeegse supporters, die plotseling tientallen kilometers verwijderd zijn van hun club. Depla: 'Het is bovendien heel on-Nederlands om je club onder de bagagedrager te leggen en naar een andere stad, kilometers ver, te verhuizen. Feyenoord gaat toch ook niet in Amsterdam spelen?'

De wethouder is verbitterd over de fusie, waarover hij via zijn Bossche collega moest vernemen. 'Dat noem ik teleurstellend.' Kurvers kaatst terug. 'De wethouder heeft mij ook niet gebeld.'

Gemeente en club liggen in hun standpunten mijlenver uit elkaar en voelen zich geen van beide verantwoordelijk voor het verdwijnen van het basketbal uit Nijmegen.

Wel is duidelijk dat EiffelTowers bij de oprichting in 2000 met de gemeente de afspraak maakte dat er tijdelijk in de Horstacker zou worden gespeeld en dat in Nijmegen een topsporthal zou verrijzen. Die kwam er niet, omdat gemeente en club het niet eens werden.

Kurvers zegt genoeg initiatieven voor verbouwing van een oude hal of de bouw van een nieuwe hal te hebben aangedragen, maar vindt dat de gemeente de plannen stelselmatig heeft afgewezen.

Depla, zelf oud-basketballer, refereert aan de toenmalige sportwethouder Joop Tetteroo, die participatie van de basketbalclub in de te bouwen hal op het universiteitsterrein zou hebben tegengehouden. Saillant detail: Tetteroo is nu vice-voorzitter van Towers.

Er is hoe dan ook nog veel onduidelijk over de toekomst van de fusieclub. Zaken als de invulling van het team, de technische staf en het bestuur moeten nog worden geregeld .

Vaststaat dat Randy Wiel hoofdcoach blijft. Met zijn assistent Walter Davis wordt nog onderhandeld. Den Bosch-coach Toon van Helfteren is al op zoek naar een nieuwe werkgever.

Meer over