Wetenschap kan helpen zorgkosten te besparen

Ziekenhuizen kunnen veel besparen, schrijft een denktank van medische academici in een rapport.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER LISETTE VAN ENGELEN

Ziekenhuizen kunnen zelf 20 procent van de zorguitgaven besparen door wetenschappelijk te onderbouwen waarom patiënten wel of niet behandeld worden. Dat blijkt uit het rapport dat een denktank van medische academici donderdag aan minister Schippers van VWS aanbood. Guy Peeters, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), legt uit hoe 1,5 miljard euro kan worden bespaard door resultaten van operaties wetenschappelijk te toetsen, patiënten beter te helpen met het maken van beslissingen en medisch specialisten in loondienst te laten werken.

Hoe kunnen zorguitgaven door wetenschappelijke toetsen worden teruggebracht?

'Met wetenschappelijke toetsen kan de kwaliteit van een operatie worden gemeten. Het is nu bijvoorbeeld onduidelijk of het knippen van amandelen bij verkouden kinderen gerechtvaardigd is. Als de gegevens van de patiënt vooraf en achteraf in hetzelfde systeem worden geregistreerd, is met een druk op de knop te zien of de maatregel die genomen is, ook echt heeft gewerkt.

'Nu is zo'n systeem er niet, het is namelijk in ieder ziekenhuis anders. Omdat nu niet duidelijk is of een maatregel helpt, kan ook niet gezien worden of ermee doorgegaan moet worden.'

Waarom is het belangrijk patiënten te helpen met beslissingen?

'Stel, een vrouw met hartproblemen komt bij een cardioloog. Ze is 80 jaar en het is niet zeker of ze een operatie en de bijbehorende revalidatie aankan. Nu wordt vaak gekozen voor een operatie, maar dat is niet altijd de beste oplossing voor de kwaliteit van leven.

'Je kunt die vrouw wellicht ook helpen met medicijnen. Voor de patiënt is het lastig om dat te begrijpen en een beslissing te nemen om de operatie wel of niet te doen. Je moet dus goed informeren en een second opinion aanbieden. Wanneer zulke operaties niet worden uitgevoerd, kan het kosten besparen en beter zijn voor de patiënt.'

Hoe kan medisch personeel in loondienst laten werken geld opleveren?

'Nu is er een stelsel waarin het loont om zo veel mogelijk handelingen te verrichten. Als een arts tien operaties uitvoert in plaats van vijf, krijgt hij twee keer zoveel geld. Dit systeem is ooit ingevoerd om de prijs van medische ingrepen te drukken, maar zorgt ook voor een prikkel om meer te doen. Wanneer een specialist twee keer zoveel gaat doen, gaat het uiteindelijke kostenplaatje omhoog. In loondienst daarentegen heeft een specialist geen enkel belang om meer te doen dan nodig is. Hij heeft een vast salaris, krijgt niet per patiënt betaald en dus gaan de algemene kosten omlaag.'

undefined

Meer over