Wet zelfdoding in Oregon blijft overeind

De wet die hulp bij zelfdoding toestaat in de Amerikaanse staat Oregon blijft overeind, zo heeft het Hooggerechtshof in Washington dinsdag besloten....

De omstreden wet – de enige van haar soort in de VS – is via twee referenda bestendigd door een ruime meerderheid in Oregon. De regering was fel tegen de mogelijkheid om terminale patiënten te helpen sterven, en trachtte vanaf 2001 in te grijpen.

John Ashcroft, de toenmalige minister van Justitie, strafte de betrokken artsen door hun vergunningen om recepten te schrijven af te pakken. Hiermee trad de minister ver buiten zijn bevoegdheden en expertise, schreef het Hof.

Volgens de rechters ligt het primaat in de discussie over hulp bij zelfdoding bij de afzonderlijke staten, en niet bij de federale overheid. Het arrest kan gevolgen hebben voor soortgelijke wetsvoorstellen elders. Ashcroft sprak van ‘medicijn-misbruik’ in Oregon. Maar het Hof stelde dat dit oordeel niet aan de minister van Justitie is.

De zogeheten Death with Dignity Act is sinds 1997 tweehonderd keer toegepast in de noordwestelijke staat met 3,5 miljoen inwoners.

Een minderheid van drie rechters stemde tegen het arrest.

Meer over