DagkoersenUw politieke nieuwsbrief

Wet nu nog duidelijker: discrimineren van transgenders is verboden

Dion Mebius
null Beeld HH / Olaf Kraak
Beeld HH / Olaf Kraak

Goedemiddag, vandaag stemde een overweldigende Kamermeerderheid in met het duidelijker beschermen van transgender en intersekse personen - en kon Mark Rutte genieten van de internationale aandacht voor zijn weerwoord tegen Trump.

Hier zijn uw politieke Dagkoersen. Ontvangt u deze nieuwsbrief liever iedere dag in uw mailbox? Dat regelt u hier. Gratis!

null Beeld

STEMMING VAN DE DAG
Bescherming voor transgender personen

Transgender en intersekse personen worden expliciet beschermd tegen discriminatie. De Tweede Kamer stemde vandaag in met een voorstel om deze vormen van seksualiteit op te nemen in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). En dat is geen symboolpolitiek, zegt mede-indiener Kirsten van den Hul (PvdA). 'Nog steeds worden transgender en intersekse personen gediscrimineerd.'

Als ook de Eerste Kamer met het voorstel instemt, beschermt de Awgb voortaan expliciet tegen discriminatie op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit (of iemand zich man of vrouw voelt) en genderexpressie (of iemand zich masculien of feminien gedraagt). Momenteel beschermt de wet hen slechts tegen discriminatie op basis van 'geslacht' of 'hetero- of homoseksuele gerichtheid'.

Die beschrijving is niet duidelijk genoeg, vonden D66, PvdA en GroenLinks, die het initiatiefwetsvoorstel samen indienden. Zo bleek vorig jaar uit een rapport van het SCP dat de 48 duizend transgender personen in Nederland vaker dan gemiddeld werkloos of arbeidsongeschikt zijn. Dat is een onacceptabel verschil, zegt Van den Hul. 'Deze wetswijziging versterkt hun rechtspositie, en daar ben ik trots op.'

Het voorstel kon rekenen op de steun van alle partijen in de Tweede Kamer, met uitzondering van PVV en SGP. Volgens de PVV zijn transgender en intersekse personen al goed beschermd in de huidige wet. De SGP weigerde op ideologische gronden in te stemmen: de gereformeerde partij ontwaarde in het voorstel een ideologie om de geslachtelijke verschillen tussen man en vrouw af te schaffen.

TOEZEGGING VAN DE DAG
Amerikanen moeten Nederlandse wet eren

DEN HAAG - Premier Mark Rutte en staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid. Beeld
DEN HAAG - Premier Mark Rutte en staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid.

Amerikaanse douaniers worden alleen op Schiphol gestationeerd als hun werk past binnen de Nederlandse wetten en regels. Het kabinet onderzoekt daarom nu of het omstreden Amerikaanse inreisverbod voor mensen uit landen als Iran, Libië, Somalië, Syrië en Jemen wel past binnen de Nederlandse grondwet. Als dat niet zo is, komen de Amerikaanse douaniers er niet.

Die toezegging deed staatssecretaris Harbers van Justitie dinsdag in de Tweede Kamer. Daar zorgden de onderhandelingen tussen Nederland en de VS over de mogelijke komst van Amerikaanse douaniers naar Schiphol de afgelopen week voor beroering. Want gaat Nederland zo niet indirect meewerken aan het inreisverbod - vorige week goedgekeurd door het Amerikaanse Hooggerechtshof – dat overwegend islamitische landen treft?

Maar Harbers stelt dat er nog geen zicht is op overeenstemming met Washington over de Nederlandse voorwaarden. ‘Zo willen wij niet dat die Amerikaanse grenswachten bewapend zijn. En wij willen ook niet dat hier iets gebeurt dat in strijd is met onze nationale wet- en regelgeving of met de verdragen die hier gelden. In dat geval zullen wij niet meewerken.’ Wel ziet Harbers de voordelen in van Amerikaanse douaniers op Schiphol: dat scheelt wachttijd in de VS.

LOPEND VUURTJE VAN DE DAG
Ruttes 'no' gaat de wereld over

Of hij Donald Trump heeft weten te vermurwen tot het sluiten van een grandioze handelsdeal valt nog te bezien, maar zeker is dat Mark Rutte minstens één succesje heeft geboekt tijdens zijn staatsbezoek aan de Amerikaanse president. Zijn scherpe correctie op Trumps woorden - nee, het niet sluiten van een handelsdeal zou helemaal niet positief uitpakken - gaat namelijk de wereld over.

‘Ongemakkelijk’, noemt de Britse krant The Guardian de interruptie, die gepaard ging met Ruttes kenmerkende grijns. ‘Hij zegt het Trump recht in zijn gezicht’, schrijft The Huffington Post. Ook op Twitter is Ruttes terechtwijzing van Trump populair. ‘De Nederlandse minister-president onderbreekt Trump als hij absolute nonsens vertelt. Zie je dat May al doen?’, roemt Shebab Khan, een politiek commentator voor het Britse dagblad The Independent, Ruttes optreden.

De premier maakte niet bij alle internationale media een onuitwisbare indruk. De New York Times omschreef hem in een foto-onderschrift als de ‘premier van Denemarken’, terwijl Rutte toch weinig weg heeft van Lars Løkke Rasmussen. De Washington Post plaatste een foto van Rutte boven een kop die sprak van Trumps ontmoeting met vier mogelijke nieuwe rechters voor het Hooggerechtshof.

BESLUIT VAN DE DAG
1600 twijfelhuizen mogen versterkt

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD). Beeld ANP
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD).Beeld ANP

De 1600 Groningse woningen die strikt genomen niet meer onveilig zijn nu de gaswinning wordt afgebouwd, kunnen toch worden versterkt als de eigenaren dat willen. Het kabinet neemt de kosten voor z’n rekening en overlegt nog over een bijdrage van de betrokken woningcorporaties.

Dat heeft het kabinet dinsdag besloten in een ingelaste ministerraad over het herstelplan voor Groningen. Het volgt daarmee het advies dat de Mijnraad maandag gaf. Hoewel het aardbevingsrisico daalt door de voorgenomen afbouw van de gaswinning, meent ook het kabinet dat eerder gedane toezeggingen over versterking moeten worden nagekomen. ‘Daar gaan we voor zorgen, dat gaan we regelen’, aldus minister Wiebes van Economische Zaken na afloop van het kabinetsberaad.

Het kabinet staat garant voor de kosten, maar hoopt die wel te drukken in overleg met de woningcorporaties. Die zouden versterkingsplannen kunnen meenemen in al geplande renovaties. Omdat het grotendeels om woningen gaat die officieel niet meer onveilig zijn, kan het gasbedrijf NAM hier niet aansprakelijk worden gesteld. De NAM betaalt wel mee aan herstel en versterking van zo’n 7000 panden die wel aantoonbaar onveilig zijn geworden.

EN DAN NOG EVEN DIT

Extra geld voor buitenlandse posten

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) trekt 10 miljoen euro extra uit voor het wereldwijde netwerk van Nederlandse diplomaten. Met het geld wil Blok 29 ambassades en consulaten versterken en twee nieuwe kantoren in Tsjaad en Burkina Faso openen. Het netwerk is door eerdere forse bezuinigingen danig verzwakt: de afgelopen jaren sloten veel consulaten hun deuren. de Volkskrant schreef in mei al over de problemen die Nederlanders daarvan ondervinden.

Honderd jaar vrouwen in de Kamer

Op 3 juli 1918 nam Suze Groeneweg plaats in de Tweede Kamer namens de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Groeneweg werd daarmee het eerste vrouwelijke Kamerlid in Nederland, zo'n half jaar na de instelling van het passief kiesrecht voor mannen en vrouwen. De verkiezing van Groeneweg, voor wie in allerijl een vrouwentoilet in het Kamergebouw moest worden gebouwd, wordt vandaag gevierd met de opening van een expositie over haar leven.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze brief elke werkdag per e-mail ontvangen? Regel het heel eenvoudig hier.

Meer over