Westbroek vertrekt

DE moord op Fortuyn heeft het politieke klimaat in Nederland zodanig bedorven dat Henk Westbroek, zoals hij het zelf noemt, 'de handdoek in de ring gooit'....

Sinds de fatale zesde mei is het politieke leven in Nederland duidelijk verhard. Bedreigingen zijn aan de orde van de dag, politici en andere publieke figuren zien hun bewegingsvrijheid beperkt. Politiek geweld roept tegengeweld op. Het klimaat van intimidatie doet burgers én politici de democratische politiek de rug toekeren. Vervreemding en uitholling van het vertrouwen in de publieke zaak zijn het gevolg wanneer populaire volksvertegenwoordigers zich gedwongen zien af te haken. Veel Utrechtse kiezers voelen zich door Westbroek in de steek gelaten, hoezeer ze ook begrip zullen hebben voor zijn beweegredenen.

Zijn vertrek komt extra hard aan omdat zijn politieke beweging het van zijn persoonlijke alomtegenwoordigheid moet hebben. Wat blijft er van Leefbaar Utrecht, Leefbaar Rotterdam, Leefbaar Nederland of de Lijst Pim Fortuyn over als de charismatische leider wegvalt?

Net als Fortuyn, is Westbroek een politicus die stem geeft aan de onvrede van de kiezers, tégen het in hun ogen vastgeroeste en ingeslapen bestuur in. Als deelnemer aan het stadsbestuur kan je natuurlijk concrete resultaten boeken. Zo is er in Utrecht een referendum over de inrichting van het centrum gehouden. Ook de LPF zal in de landsregering belangrijke programmapunten in beleid kunnen omzetten.

Maar het grote gevaar dat de onthoofde Leefbaarbeweging en de LPF bedreigt, is inkapseling. Want zonder agitatoren als Fortuyn of Westbroek die als het ware een samenzwering met de kiezers tegen de gevestigde politieke orde onderhielden, verliezen de politieke nieuwkomers hun glans. Zowel in Utrecht als in Rotterdam als aan het Binnenhof lopen de voormalige buitenstaanders het gevaar door de gevestigde politiek doodgeknuffeld te worden. Dat is waarschijnlijk de effectiefste manier ze onschadelijk te maken. Maar voor het scherp houden van politici kunnen mensen als Westbroek eigenlijk niet gemist worden.

Meer over