Werven allochtoon vraagt nieuwe aanpak

Mooi nieuws deze week: werkloosheid onder allochtonen sterk gedaald. Het werven begint bij de bron. 'Folders, posters en visitekaartjes uitdelen bij moskeeën en koffiehuizen.'..

Kleur in 't Werk, een Amsterdamse organisatie die via multiculturele campagnes voornamelijk allochtonen naar een baan bemiddelt, weet precies hoe dat moet. 'We zoeken de doelgroep op, kijken hoe ze communiceren en hoe wij daarop kunnen aansluiten', zegt algemeen manager Erik van Schravendijk.

Hij adverteert niet in De Telegraaf of de Volkskrant, maar in Turkse, Marokkaanse en Surinaamse kranten en tijdschriften. En hij koopt zendtijd op lokale migrantenzenders en op satellietzenders in het land van herkomst. 'Dan schiet je een beetje met een kanon op een mug, maar een Turk in Amsterdam ziet het wel.'

Zo'n doelgroepgerichte werving betekent dat je een campagne vaak in uiteenlopende versies moet uitvoeren, zegt Van Schravendijk. Met andere mensen, een andere taal en een andere opzet.

'In een campagne voor de NS spraken we bijvoorbeeld steeds een ander sentiment aan. Bij Surinamers benadrukten we meer het contactuele van het werk, Turken spraken we aan op hun gevoel voor verantwoordelijkheid; de trein is jouw domein.'

Allochtonen gebruiken andere kanalen om werk te zoeken. Het 'via-via-circuit' speelt een belangrijke rol. Onderzoek van arbeids- en organisatiepsycholoog Edwin van Hooft van de Vrije Universiteit in Amsterdam bevestigt dit. Kleur in 't Werk heeft een medewerker die buurthuizen, jongerenorganisaties, voetbalclubs en uitgaansgelegenheden afloopt.

De Turkse intercedent Kalender Ilbay van uitzendbureau Tempo-Team schuimde vanuit zijn vestiging in Kesteren Turkse moskeeën en koffiehuizen in de omgeving af met folders, posters en visitekaartjes om mensen te werven. 'Ik deelde op een vrijdag in de moskee zo honderd visitekaartjes uit.'

Resultaat: files van werkzoekende Turken . 'Als je één persoon aan het werk zet, neemt die zo weer vier vrienden, kennissen of familieleden mee.'

Ilbay werkt nu bij Tempo-Team Accent, dat zich op vluchtelingen en allochtonen richt. Dankzij contacten met onder meer Vluchtelingenwerk en naamsbekendheid onder allochtonen kost het weinig moeite om hen te vinden. De intake en sollicitatiebegeleiding vergen daarentegen wel meer inspanning, zegt managing consultant Myriam Weedema.

'We lichten mensen voor hoe het er hier aan toegaat met sollicitaties. De intake kost vaak meer tijd doordat veel allochtonen de taal niet goed spreken. We sturen ze weleens naar een taalcursus. We richten ons ook erg op wat iemand al in z'n eigen land aan opleiding en ervaring heeft gedaan.

'Andere uitzendbureaus kijken vaak alleen naar wat iemand in Nederland heeft gedaan. Schoonmaakwerk? Hup, een schoonmaakbaantje. Maar het kan wel een arts zijn. Om hoogopgeleide mensen te laten instromen, stellen wij de werkgever vaak een combinatie van werken en leren voor.'

Amsterdam is met 22,2 procent medewerkers van allochtone afkomst volgens recent onderzoek van Intermediair de meest multiculturele overheidsorganisatie in Nederland (landelijk gemiddelde was in 2000 7,5 procent).

'Allochtonen zijn een belangrijk deel van ons klantenbestand. We willen daarom een afspiegeling van de samenleving zijn', zegt Eric ten Hulsen, directeur P & O van Amsterdam. De gemeente spant zich in om allochtoon personeel binnen te halen, maar presenteert dat vrij terloops. Niet alleen maar witte veertigers op de foto .

Ten Hulsen wijst op een wervingsposter voor een traineepool in zijn kantoor. 'Daar hebben we bewust veel gekleurde, jonge en een beetje groovy mensen voor op de foto gezet.' Allochtone trainees nu betekent over een jaar of vijf een goede vertegenwoordiging van allochtonen in hogere ambtenarenfuncties.

De gemeente Amsterdam houdt verder interne workshops over hoe je personeel selecteert zonder automatisch een kloon van jezelf aan te nemen, werkt veel met diversiteitsbureaus en zoekt allochtonen op. Bijvoorbeeld door presentaties te houden bij allochtone studentenverenigingen.

De dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam constateerde dat er te weinig allochtonen op de opleiding voor stedenbouwkundige zitten. Dus ging zij naar middelbare scholen om te vertellen hoe leuk het is om stedenbouwkundige te zijn. P & O-adviseur Carmen Westra: 'Het duurt natuurlijk nog wel even voordat het daadwerkelijk resultaat oplevert, maar op de langere termijn werkt het.'

Voorrangsbeleid wordt bij sollicitaties 'in ieder geval voor de centrale stad' nadrukkelijk niet gevoerd. Ten Hulsen: 'Niemand wil op afkomst worden geselecteerd. Mensen willen een baan krijgen vanwege hun competenties.

'Eigenlijk is het belangrijkste te zorgen dat je een aantrekkelijke werkgever bent met een goede uitstraling, dan krijg je vanzelf een diverse instroom.'

Meer over