Werksters in Brazilië krijgen gelijke rechten

De zeven miljoen werksters in Brazilië krijgen dezelfde rechten als andere werknemers. Zo zullen ze betaald krijgen voor overuren als ze meer dan 8 uur per dag en 44 uur per week werken en kunnen ze zich verzekeren tegen werkloosheid. De Senaat in Brazilië heeft woensdag een wet met deze strekking aangenomen.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER MARJON BOLWIJN

AMSTERDAM - De meeste huishoudens uit de midden- en hogere klassen hebben een hulp die het hele huishouden bestiert, inclusief koken. Werkdagen van 18 uur zijn geen uitzondering. 'Dit is de tweede afschaffing van de slavernij', zei een woordvoerder van de Braziliaanse vakbond voor werksters.

Hiermee is Brazilië verder dan Nederland, waar werksters tweederangs werknemers zijn zonder cao waarin arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd en zonder toegang tot de sociale zekerheid. Dat maakt hen kwetsbaar bij ziekte, werkloosheid of - tijdelijke - arbeidsongeschiktheid.

Veel andere Europese landen zoals Spanje, Frankrijk, België en Zweden hebben de afgelopen jaren een begin gemaakt met de verbetering van de arbeidsrechten van huishoudelijk personeel. Nederland blijft daarbij achter.

In veel Europese landen zijn werksters vaak arbeidsmigranten uit armere streken. In Brazilië is dat niet anders. De vrouwen die daar poetsen, strijken en koken voor de midden- en hogere klassen komen uit arme gebieden in Ecuador, Bolivia, Peru en Brazilië zelf. Evenals hun collega's in Azië en het Midden-Oosten wonen deze vaak jonge vrouwen in bij hun werkgever en worden in die situatie vaak uitgebuit met extreem lange werkdagen, een laag uurloon en hooguit één vrije dag per week. Aan die situatie wil Brazilië als een van de eerste grote voormalige ontwikkelingslanden met een sterk groeiende economie, een einde maken.

Eerder al kregen werksters in Brazilië recht op vakantiedagen en zwangerschapsverlof. Een bezwaar van tegenstanders is dat werksters hun werkgevers nu meer geld gaan kosten met als gevolg afnemende werkgelegenheid. De schatting is dat werkgevers 20 procent meer loon moeten uitbetalen.

De nieuwe wetgeving is een belangrijke doorbraak voor de rechten van werksters wereldwijd. Het gros van deze in omvang ruim 100 miljoen werkneemsters heeft niet dezelfde arbeidsrechten als andere werknemers.

undefined

Meer over