Werknemers kennen hun CAO slecht

Werknemers weten nauwelijks wat er in hun collectieve arbeidsovereenkomst staat. Slechts de helft is op de hoogte van CAO-afspraken over kinderopvang, inzetbaarheid voor andere taken en flexibele werktijden....

Dat blijkt uit een jaarlijkse opiniepeiling onder leden van de FNV-bonden, gepubliceerd in FNV Bulletin. Leden van de grootste vakcentrale van Nederland blijken tamelijk conservatief in wat ze belangrijke zaken vinden om vast te leggen in een CAO. Zo'n 45 procent noemt afspraken over de beloning. Ze maken zich minder druk om afspraken over arbeidsomstandigheden (6 procent), arbeidstijden (5 procent) en werkdruk (4 procent).

Uit de enquête blijkt ook dat afspraken die zijn vastgelegd in CAO's, slecht worden nageleefd. Ruim een kwart van de FNV-leden kent voorbeelden uit de praktijk waarbij afspraken niet worden nagekomen. In 60 procent van de gevallen worden fouten gemeld, meestal bij de vakbond. Die probeert er iets aan te doen.

Vooral in de horeca, zorg en welzijnssector worden CAO-afspraken slecht nageleefd. Werkgevers komen afspraken niet na en rommelen met vrije uren, concludeert de FNV. Ze betalen te weinig salaris, keren vergoedingen voor overwerk niet uit of sjoemelen met de vastgelegde werktijden.

Meer over