'Werkloze gaat door financiële prikkels niet zomaar aan de slag'

Uitkeringsgerechtigden krijgen binnenkort recht op een premie van 4000 gulden als ze een baan vinden. De aanmoedigingspremie moet mensen motiveren aan de slag te gaan....

Van onze verslaggevers Jet Bruinsma en Bart Dirks

- Die premies van vierduizend gulden zijn weggegooid geld?

'Natuurlijk gun ik iedereen dat geld. Het zou de armoedeval ook daadwerkelijk verminderen. Ik waarschuw alleen: heb niet de illusie dat hierdoor meer mensen gaan uitstromen.

'Toen de Tweede Kamer begin dit jaar over armoedeval debatteerde, ging het al snel over het inperken van inkomensafhankelijke maatregelen. De gedachte was dat als je nu maar het recht op huursubsidie, kwijtschelding of bijzondere bijstand inperkt, mensen sneller aan het werk gaan. De Armoedemonitor gemeente Den Haag die we dinsdag in het college van b en w hebben aangenomen, concludeert ook dat daarvan geen groot effect uitgaat. Het zou alleen de koopkracht van het sociaal minimum ernstig beperken. Gelukkig tornt het kabinet niet aan de bestaande regelingen, maar is gekozen voor een premie. Maar verwacht ook daar dus geen wonderen van.'

- Waarom werkt de aanmoedigingspremie niet?

'De uitstroom wordt niet bepaald door het aantal guldens, maar door de gezondheid van mensen, hun sociale omstandigheden, het opleidingsniveau en door de periode dat ze in de bijstand zitten. Het is geen kwestie van een financiële prikkel en dan aan de slag. Ik erger me aan de invalshoek van de maatschappelijke discussie: die moet gaan over de armoede, niet over de armoede val. De armoedeval is geen werkloosheidsval.'

- Gaat u actie ondernemen, bijvoorbeeld vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten?

'We hebben als VNG, waar ik in de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zit, na Prinsjesdag een gesprek met minister Vermeend. Tot nu toe zijn de details van zijn voorstel niet duidelijk. Daar zijn we erg benieuwd naar.'

- Zegt u eigenlijk tegen de minister: geef die vierduizend gulden per persoon maar aan de gemeenten?

'Niet direct, maar als er kennelijk geld is te besteden, zou ik zeggen: kom maar op. Ik weet wel een paar concrete bestemmingen, zoals het saneren van schulden, of het regelen van kinderopvang voor bijstandsmoeders die een baan vinden of scholing willen volgen. Ook zitten de sociale diensten te springen om geld voor case-managers die uitkeringsgerechtigden actief kunnen begeleiden naar werk.'

Meer over