Werkloosheidsuitkeringen vorig jaar vaker afgewezen

De uitvoeringsinstelling voor de sociale zekerheid (UWV) heeft vorig jaar weer meer aanvragen voor een Werkloosheidsuitkering afgewezen dan in 2000....

Het is niet bekend waardoor het aantal afwijzingen zo is gestegen. Redenen om een uitkering niet toe te kennen waren onder meer dat de aanvrager niet werkloos was, te weinig weken had gewerkt of arbeidsongeschikt was.

Vorig jaar telde het UWV 14 procent minder lopende WW-uitkeringen. Vooral bij werknemers jonger dan 55 jaar daalde het aantal. Er kwamen echter meer mensen bij die zowel een WW-uitkering als een uitkering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kregen. Eind 2001 zat 14 procent van de mensen met een WW-uitkering ook gedeeltelijk in de WAO.

De helft van de werklozen was langdurig werkloos. Het overgrote deel daarvan is ouder dan 55 jaar.

Meer over