Werkloosheid daalt verder met vijfduizend per maand

Het aantal werkzoekenden zonder baan neemt nog steeds gestaag af. In de periode van juni tot en met augustus telde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 213 duizend geregistreerde werklozen, zestigduizend minder dan een jaar eerder....

Het cijfer is wel iets (vierduizend) hoger dan een maand geleden, maar dat komt door seizoensinvloeden, zoals het inschrijven van schoolverlaters. Als de seizoensschommelingen buiten beschouwing worden gelaten, is de werkloosheid de afgelopen maand juist met vijfduizend personen gedaald.

De afgelopen twaalf maanden hebben vooral langdurig werklozen geprofiteerd van het betere economische klimaat. Onder degenen die meer dan een jaar als werkzoekende staan ingeschreven, is de werkloosheid met 25 procent gedaald. Ook de werkzoekenden boven 35 jaar hebben massaal een baan gevonden: in die categorie is de werkloosheid gedaald van 155 duizend naar 118 duizend.

De geregistreerde werkloosheid is sinds 1995 meer dan gehalveerd.

Meer over