Werkloos? Ga griezelen in Tilburg

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER NANDA TROOST

TILBURG - In een people mover je levensweg langs. In het doolhof je loopbaan uitstippelen. Schuddend in de flight simulator door de achtbaan van de sollicitatie. In de botsauto's leren over werk en veiligheid. Griezelen in een ouderwets spookhuis over een mislukte carrière.

Bij de opening van het academisch jaar op de kleinste universiteit van Nederland is de aftrap gegeven voor 'Mijn toekomst werkt', een attractie- en leerpark met als thema werk. 'Het wordt een inspiratiepark voor het werk van morgen', zei Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de universiteit van Tilburg die het plan bekendmaakte. 'We willen mensen inspireren hun talenten te ontdekken en hun loopbaan vorm te geven. Het is voor jong en oud, om te leren wat er in de toekomst op de arbeidsmarkt nodig is.'

Voordat de Tilburgse versie van 'Disneyland' de deuren kan openen is er nog wel 50 tot 70 miljoen euro nodig. Dat wordt geen probleem, verwacht burgemeester Peter Noordanus, die de plannen 'zeer kansrijk' noemt. 'Zelfs vanuit Europa is interesse getoond.'

De initiatiefnemers - gemeente, provincie, Fontys Hogeschool, Universiteit van Tilburg en bedrijven als Interpolis, TNO en de Rabobank, hebben inmiddels brede steun verzameld. 'Een totaal vernieuwende manier van verbindingen leggen', zegt directeur Niek-Jan van Kesteren van werkgeversorganisatie VNO-NCW. 'Het stimuleert een verbeterde aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt', zegt Koos Richelle, hoogste ambtenaar werkgelegenheid van de Europese Unie.

Het park gaat jaarlijks 250 tot 400 duizend bezoekers in de leeftijd van 8 tot 68 jaar trekken, belooft marktonderzoek. De attracties, 70 procent fun en 30 procent informatie, zijn er volgens de initiatiefnemers voor alle leeftijden. Een basisschoolleerling zal nog vooral voor het plezier gaan, maar een middelbare scholier kan er op een speelse manier zijn studie- of beroepskeuze bepalen. Een 50-plusser die is vastgelopen, kan nieuwe keuzes maken en zijn werkervaring onderbrengen in een ePortfolio.

Het is de bedoeling dat de attractie wordt gehuisvest in Spoorzone 013, deels in een oude locomotiefhal van de NS.

'Er is te weinig informatie over het functioneren van de arbeidsmarkt', stelt Wilthagen. Hij verwees naar onderzoek waaruit blijkt dat 3,5 procent van de werklozen geen baan heeft omdat vraag en aanbod van arbeid niet bij elkaar passen. Een arbeidsmarktmeester gaat zich toeleggen op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Of zoals ze in Tilburg zeggen: 'Je kunt er straks nadenken over de belangrijkste keuze van je leven, een keuze die zelfs belangrijker is dan het kiezen van je partner: werk!'

undefined

Meer over