Werkgeversvoorzitter Blankert boos over ouderenbeleid minister 'Melkert pakt regelingen niet aan'

Minister Melkert heeft zijn mond vol van ouderenbeleid, maar de prettige regelingen voor oudere werknemers pakt hij niet aan. Hij ontloopt zijn verantwoordelijkheid, vindt voorzitter H....

Van onze verslaggever

Gijs Herderschêe

AMSTERDAM

Minister Melkert van Sociale Zaken ontloopt zijn verantwoordelijkheid. Hij stelt de speciale regelingen voor ouderen in de sociale zekerheid niet ter discussie. 'Vaandelvlucht', zegt H. Blankert, voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW.

Hij doelt op de vrijstelling van de sollicitatieplicht voor werklozen ouder dan 57,5 jaar en op de IOAW, de bijstand voor zestigplussers. In tegenstelling tot de bijstand hoeven IOAW'ers hun spaargeld niet op te eten. Werkgevers ontslaan nu vaak oudere werknemers en geven hun een zak geld als aanvulling op de uitkering.

'Die regelingen worden gebruikt als brug naar het pensioen', zegt Blankert. 'Dat staat haaks op het ouderenbeleid. Daar staat de meerjarenvisie van Melkert juist bol van. Hij doet een groot beroep op sociale partners opdat werknemers tot hun pensioen kunnen doorwerken. Maar hij vlucht voor zijn eigen verantwoordelijkheid. Ach, aankondigen dat die regelingen verdwijnen isnatuurlijk vervelend met de verkiezingen in zicht.'

'De komende vier á vijf jaar is een omslag nodig. Dat vergt gezamenlijke inspanning van vakbeweging, werkgevers en politiek. Daar draait het wel om bij employability.

'Het aantal werknemers met een contract voor vijf à tien jaar zal spectaculair groeien. Ook het aantal flexwerkers zal toenemen. Daarnaast blijft een groep werknemers met een vaste baan', voorziet Blankert. Nu heeft nog 90 procent van de werkenden een vaste baan. Van de rest heeft slechts een klein deel een contract voor bepaalde tijd.

'De vaste baan zal niet verdwijnen', denkt Blankert. 'Een groep vaste krachten blijft de kern van elk bedrijf.' Philips wil echter alle werknemers regelmatig van functie laten wisselen. Lukt dat niet, dan is het einde contract. 'Je neemt geen mensen aan om ze te ontslaan. Als er afscheid moet worden genomen, dan wordt geprobeerd om werknemers met scholing aan een andere baan te helpen.'

De omslag op de arbeidsmarkt wordt volgens Blankert ten onrechte als dreiging gezien. 'Het gebeurt al. Kijk naar de bouw. Daar worden werknemers per project aangenomen. Vaklieden hebben steeds werk. Die zijn niet afhankelijk van één baas.

'Je ziet de omslag ook bij jongeren. Die wisselen vaker van baan dan oudere generaties ooit hebben gedaan. Ze beginnen nu met uitzendwerk. Maar ook al hebben ze een vaste baan, dan nog stappen ze makkelijk over.'

De omslag moet worden ondersteund met regelmatige scholing van werknemers. 'Zodat zij vaker van baan kunnen blijven wisselen. Maar ook om te zorgen dat zij langer kunnen doorwerken. Dat is onontkoombaar door de vergrijzing.'

De werkgeversvoorzitter vindt dat de omslag niet aan ouderen moet worden opgedrongen. 'We moeten de vijftigplussers niet op de huid zitten. We moeten ervoor zorgen dat zij werkend hun pensioen kunnen halen.'

Het proces wordt onvoldoende gesteund door de politiek, vindt Blankert. Hij is fel tegen de initiatiefwet Rosenmöller. Die geeft werknemers het recht hun werkweek met 20 procent te verkorten. De Tweede Kamer heeft de wet goedgekeurd, de senaat wachtte tot voor kort op een evaluatie van afspraken tussen vakbeweging en werkgevers. Daaruit blijkt nu een gestage groei van het deeltijdwerk. Sociale partners willen hun afspraak meer vaart geven met publiciteit.

'Nederland is recordhouder deeltijdwerk', zegt Blankert. 'Daar voegt een wet niets aan toe. Sterker nog, die wet staat haaks op de onderhandelingsvrijheid. De wet rammelt en is eenzijdig. Het gaat alleen over korter werken. Onze afspraak gaat ook over verlenging van kleine tot grotere deeltijdbanen. Wetgeving werkt averechts. Dan vervalt de afspraak.'

De FNV staat lauw tegenover de wet. 'Wij hechten niet aan die wet, wel aan de afspraken. Die moeten beter in cao's worden uitgewerkt, dat wel. Maar het werkt', zegt K. Roozemond, vice-voorzitter van de FNV.

Meer over