nieuwsPensioen

Werkgevers bang voor personeelstekort door uitstroom babyboomers

Werkgevers maken zich zorgen over de aankomende uittocht van babyboomers. Die bereiken binnenkort in groten getale de pensioenleeftijd. Volgens Trouw is 8 op de 10 organisaties bang voor personeelstekort en kennisverlies als gevolg daarvan.

Werkgevers vrezen de uittocht van babyboomers.  Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Werkgevers vrezen de uittocht van babyboomers.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De 500 managers en directeuren die werden ondervraagd door onderzoeksbureau Market Probe kwamen uit verscheidene sectoren zoals telecom, horeca en industrie. Een kwart van de bedrijven noemt het aanstaande vertrek van oudere werknemers zelfs een ‘zeer grote bedreiging’ voor het voortbestaan.

Eerder dit jaar meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat er een recordaantal vacatures openstond in Nederland. Dit personeelstekort is een probleem in veel verschillende sectoren, van onderwijs tot zorg en politie. Steeds vaker moeten onder meer scholen en politiebureaus sluiten omdat er niet genoeg werknemers zijn om de locaties te bemannen.

Meer over personeelstekort en vergrijzing

Hoe kan dat: krapte op de arbeidsmarkt én dalende lonen? Nederland telt een recordaantal vacatures, maar tegelijk dalen de reële lonen van werknemers. Hoe zijn die twee gegevens met elkaar te rijmen?

Commentaar - Bedrijven mogen best meer bijdragen om de verzorgingsstaat te redden. De publieke sector ligt er verwaarloosd bij, constateert Volkskrantredacteur Carlijne Vos. Ze betoogt dat het personeelstekort voorkomen had kunnen worden wanneer tijdig ­rekening was gehouden met de uitstroom door ­vergrijzing.

Meer over