Wereld treurt om heengaan Paus

In de hele wereld is met verslagenheid gereageerd op het overlijden van paus Johannes Paulus II. De kerkvorst stierf zaterdagavond om 21.37 uur op 84-jarige leeftijd in zijn appartement, maakte het Vaticaan bekend....

ANP

Tienduizenden gelovigen op het plein stonden er verslagen bij na de bekendmaking van de dood van de in Polen geboren Karol Jósef Wojtyla, die meer dan een kwart eeuw leiding gaf aan de Rooms-Katholieke Kerk. Direct na de bekendmaking zong de menigte het Ave Maria. Veel mensen huilden, anderen omarmden elkaar. Velen droegen een brandend kaarsje in hun hand. Kort na de bekendmaking klonk diverse keren applaus. Tussendoor was het muisstil. Daarna begonnen de gelovigen met het zingen van liederen. Een gezamenlijk gebed volgde, waarna de massa minutenlang stil was.

Wereldleiders waren er snel bij om uiting te geven aan hun rouw en om respect te tonen voor de kerkvorst die in oktober 1978 aantrad als de leider van de circa een miljard rooms-katholieken in de wereld.

De wereld heeft een kampioen van de menselijke vrijheid verloren, zei de Amerikaanse president Bush. 'Een goede en gelovige dienaar van God is thuisgeroepen', aldus het staatshoofd. De paus was een inspirator voor miljoenen Amerikanen en nog vele anderen elders in de wereld. Bush noemde Johannes Paulus II 'nederig, wijs en onverschrokken'.

De Britse premier Blair: 'Hij was een inspiratie, een man van buitengewoon geloof, waardigheid en moed.' President Chirac van Frankrijk stelde dat 'Frankrijk diep is doordrongen van deze rouw. Hetzelfde geldt voor iedere Fransman die zich vereenzelvigt met de boodschap van de Rooms-Katholieke Kerk.'

Volgens premier Balkenende verliest 'de katholieke wereld een uniek leider die meer dan een kwart eeuw een heel eigen stempel heeft gedrukt op de ontwikkelingen in de wereld. De paus was een man die vond dat een mens moet doen wat in zijn vermogen ligt om het goede te bevorderen. De boodschap die hij ons meegeeft is: Berust niet in onrecht en armoede. Je kunt als mens het verschil maken.'

Koningin Beatrix heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van paus Johannes Paulus II. Zij heeft in een telegram aan het Vaticaan haar deelneming betuigd.

De Italianen hebben volgens president Ciampi een vader verloren. 'De paus zal in de herinnering voortleven als een van de mensen van vrijheid en gerechtigheid', zei hij. De regering in Rome heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Ciampi zei een gevoel van 'diepe droefheid' te hebben gekregen, toen hij het overlijden van de paus vernam.

In het Poolse Krakow, waar de paus aartsbisschop is geweest, hielden tienduizenden mensen zaterdag een nachtwake. ‘Wat een mooi leven, wat een mooie dood’, stelde een priester in een korte toespraak tot de gelovigen. Met klokgelui en het loeien van sirenes rouwde heel Polen om de dood van paus Johannes Paulus II.

Ook in Latijns-Amerika verzamelden honderdduizenden rouwende gelovigen zich in kathedralen en kerken en baden voor de zielenrust van de overleden kerkleider.

De eerste reis van de paus was begin 1979 naar Mexico, waar hij onder meer een deel van de vergadering van de Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie bijwoonde. In Argentinië en Chili herdachten velen dat de bemiddeling van de paus in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw een oorlog tussen beide landen voorkwam.

Op Cuba, waar de ziekte van de paus de afgelopen dagen in de staatskranten is genegeerd, uitte de communistische regering respect en solidariteit met de rooms-katholieke gemeenschap in het land. Kerkklokken weerklonken op het hele eiland. Het regime kondigde een officiële rouwperiode af van drie dagen. Er zullen die dagen geen festiviteiten en sportevenementen zijn. De paus bezocht Cuba in januari 1998.

In Argentinië kondigde president Kirchner drie dagen van nationale rouw af. Zijn collega Mesa van Bolivia deed hetzelfde. In Costa Rica wordt vier dagen gerouwd, in Peru een dag. Andere landen in de regio zullen vermoedelijk ook een periode van nationale rouw aankondigen.

Meer over