Wens in Kamer: buitenlander na dood partner soms hier laten

De PvdA, D66, GroenLinks en de SP willen dat staatssecretaris Cohen van Justitie de regeling voor huwelijken tussen Nederlanders en buitenlanders versoepelt....

De regeling is bedoeld om schijnhuwelijken tegen te gaan. Het PvdA-Kamerlid Middel vindt dat justitie, als de Nederlandse partner van een vreemdeling overlijdt, verplicht is te bewijzen dat er sprake was van een schijnhuwelijk. Pas als dat bewijs is geleverd, mag de vreemdeling het land worden uitgezet. De progressieve partijen steunen zijn opvatting.

Het CDA en de VVD reageren afwijzend. Zij vinden dat de staatssecretaris zijn bevoegdheid om mensen niet uit te zetten moet gebruiken als er sprake is van schrijnende omstandigheden.

De kwestie is aanhangig gemaakt door de Socialistische Partij en de PvdA. De SP is in de bres gesprongen voor de Poolse vrouw Warntjes-Siemantowska. Zij dreigt met haar zoon het land te worden uitgezet sinds haar man plotseling is overleden. Volgens Cohen hebben de vrouw en haar zoon genoeg banden met Polen om daar een nieuw bestaan op te bouwen. De zoon gaat in Nederland naar school.

Volgens het SP-Kamerlid De Wit is het zelfs 'onzuiver' om in dit geval van een schijnhuwelijk te spreken. 'Haar man is gewoon plotseling overleden.' Middel zegt de afgelopen jaren tientallen van dergelijke schrijnende gevallen te zijn tegengekomen.

De Kamer vraagt Cohen vandaag in een besloten vergadering officieel om een reactie. Cohen wilde die dinsdag nog niet geven.

Meer over