‘Weltens rapper stelt in de Bijlmer niets voor’

Ashley Begina (33), is fiscaal jurist, zelfstandig ondernemer en van Antilliaanse komaf. Hij luistert graag naar hiphop, rap en r & b. En is, zegt hij, nooit in aanraking geweest met justitie.

De rapliefhebber uit Amsterdam Osdorp was zelf r & b-zanger en noemt zich expert op het gebied van straatcultuur. Maandag liet hij een brief bezorgen bij Bernard Welten, hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie, die afgelopen weekeinde in enkele media met stelligheid een verband legde tussen rapvideo’s en de recente geweldsgolf in de Bijlmer.

Volgens Begina is de hoofdcommissaris niet goed geïnformeerd en ligt er aan het geweld ‘een veel breder en dieper maatschappelijk probleem ten grondslag’.

De fiscaal jurist wijst er op dat Welten zich om te beginnen beroept op een rapper die in de Bijlmer vrijwel niets voorstelt – laat staan in rappend Nederland. Hij heeft het over Lexxxus, die zich aan het infuus in het AMC liet filmen nadat hij was neergeschoten. Er is zoveel beter, zegt Begina.

Hij verwijst naar de mede door hem opgerichte site Faqfiles, waarop rappers zijn te zien en horen die er volgens hem wel toe doen. Zoals Kempi, Rocks van de THC, Appa en Fresku van de formatie Zwarte Schapen. Tekst en beelden maken, voorzichtig uitgedrukt, een nogal wanhopige indruk. Alsof de jeugd, vooral die van Surinaamse en Antilliaanse afkomst, onafwendbaar afstevent op de ondergang.

Die indruk is juist, erkent Begina, waarmee hij meteen is waar hij wil wezen: niet de soms gewelddadige rapvideo’s, maar de omstandigheden waaronder veel jongeren opgroeien, maken hen tot wat ze zijn. Geen opleiding, geen werk, geen geld, geen huis.

Meer over