'Wellicht liggen er Serviërs in de massagraven'

De voormalige Joegoslavische minister van Justitie Zoran Knezevic (52) geeft het Westen er flink van langs. 'Waarom willen jullie zo graag dat de NAVO de wereld beheerst?...

Op zijn visitekaartje staat het nog: Zoran Knezevic, minister van Justitie, Federale Republiek van Joegoslavië. Maar Knezevic is een van de negen gematigde federale ministers die vlak voor de demonstratie van 19 augustus werden ontslagen. De regering bestaat nu vrijwel volledig uit radicale, nationalistische politici.

Nu de steun voor Milosevic aan alle kanten afbrokkelt, is het wel zo veilig om niet langer de directe medewerker van de Joegoslavische president te zijn. Een gunstig moment om het zinkend schip te verlaten. Maar Knezevic piekert er niet over nu over te stappen naar de oppositie. Hij blijft Milosevic trouw.

In felle bewoordingen weerspreekt hij een aantal 'mythen' die door de Westerse media over hem en zijn land in het leven zijn geroepen.

Het begint al bij zijn ontslag. 'Ik ben helemaal niet ontslagen', zegt Knezevic. 'Integendeel, Milosevic is uiterst tevreden met mijn prestaties tot nu toe. De regering is veranderd omdat er andere tijden aanbreken. Dit land moet volledig worden hervormd. Het is goed om daarvoor mensen aan te trekken uit andere partijen, met een frisse blik.'

De volgende hardnekkige 'mythe' ergert Knezevic het meest: de Serviërs hebben oorlogsmisdaden gepleegd in Kosovo.

'Ik kan zweren dat er in Kosovo geen misdaden tegen burgers zijn gepleegd, alleen tegen separatisten. Die gebruikten in hun strijd de Albanese huizen, religieuze objecten en soms zelfs burgers. Natuurlijk zijn er in de strijd tegen het terrorisme, die totaal legitiem was, ook wel burgerslachtoffers gevallen. Maar de verantwoordelijken daarvoor zijn het Kosovo Bevrijdingsleger UCK, de NAVO en de media.'

Hij vervolgt: 'Dat er in Kosovo zoveel huizen zijn afgebrand, komt niet door de Joegoslavische troepen. Al die burgerobjecten zijn vernietigd door de NAVO-bombardementen. Gedurende 78 dagen zijn er bommen gevallen op Kosovo. De NAVO heeft Kosovo volledig platgebrand.'

De massagraven, die ook nu nog in Kosovo worden ontdekt, maken Knezevic achterdochtig. 'Het is niet allemaal waar wat er wordt beweerd, wij hebben zeer negatieve ervaringen met massagraven. Waarom mogen onze mensen niet bij de onderzoeken aanwezig zijn? Wij kunnen nu niet bewijzen dat de doden inderdaad Albanezen zijn, zoals wordt beweerd. Misschien zijn het wel Serviërs.'

Knezevic ontkent stellig dat in die graven Kosovo-Albanese burgers zouden liggen die door Serviërs zijn gedood. 'Ik geloof daar absoluut niet in. Wij beschikken over informatie dat Albanese terroristen tijdens de NAVO-agressie al hun doden, inclusief de burgerslachtoffers van de NAVO-bommen, in enkele grote graven hebben gelegd. Die presenteren zij nu als massagraven.'

Er is voor Knezevic geen twijfel mogelijk wie de oolog heeft gewonnen. 'Joegoslavië werd door negentien landen aangevallen, maar ze hebben ons er niet onder gekregen. Joegoslavië heeft de morele en politieke overwinning behaald. Het is tijd dat de wereld dat inziet.'

En uiteindelijk zal Kosovo toch gewoon binnen Servië blijven, onderstreept Knezevic. 'De KFOR-troepen zullen niet eeuwig blijven. Kosovo heeft altijd bij Servië gehoord. Het is weliswaar vijfhonderd jaar door de Turken overheerst geweest, maar uiteindelijk werd het weer Servisch.

'Er moeten zo snel mogelijk Joegoslavische troepen naar Kosovo om de Servische bevolking te beschermen. En als de internationale gemeenschap blijft tegenwerken, dan zullen nog tijdens deze, of anders de volgende generatie de militairen weer naar Pristina marcheren. In ieder geval zullen wij dit keer geen vijfhonderd jaar wachten.'

Nu de militaire middelen hebben gefaald, probeert het Westen Joegoslavië te destabiliseren met behulp van de Servische oppositie, weet Knezevic. 'Deze marionetten worden door het Westen betaald om demonstraties te organiseren. Maar wij hebben dat goed herkend, en zullen niet toestaan dat het regime met geweld omver wordt geworpen. Wij zullen de democratie hier beschermen.'

De grote demonstratie in Belgrado op 19 augustus was een lachertje, vindt Knezevic. 'Er waren hooguit 80 duizend mensen (volgens de persbureaus waren het er ruim 100 duizend, red), in een land met 2 miljoen inwoners. Dat kan je niet serieus nemen. Al die oppositiepartijen zijn hetzelfde. Ze krijgen geld van het Westen, maar hebben geen enkele macht. Ze zullen nooit doorbreken .'

Dat Milosevic ook in het leger en de politie steeds meer aanhang zou verliezen, is alweer zo'n mythe waar Knezevic moe van wordt. Het gaat prima met president Milosevic. Hij zit stevig in het zadel. Hij heeft natuurlijk wat problemen, maar je kan niet zeggen dat Schröder en Blair nooit problemen hebben, om maar niet te spreken over Clinton met zijn Monica.'

De aanklacht van het Joegoslavië-Tribunaal tegen Milosevic en een aantal andere kopstukken vindt Knezevic schandalig. 'Dat is alweer zo'n NAVO-instrument, dat dient om militaire en machtsdoelen te bereiken. Maar Milosevic gaat nooit naar Den Haag. Nooit. Hij kan nu nergens heen, maar over een jaar of twee is die aanklacht vervallen. Wij beschikken over een overweldigende hoeveelheid bewijzen dat Milosevic niets meer en niets minder heeft gedaan dan zijn land verdedigen.'

Joegoslavië heeft eind vorige week zelf aanklachten ingediend tegen de Westerse leiders. 'Wij hebben opsporingsbevelen uitgevaardigd tegen Clinton, Blair, Schröder, Clark en Solana. Dat klinkt misschien grappig, omdat het wereldleiders zijn, maar ze hebben onvergeeflijke misdaden begaan. Wij klagen hen aan, en ze kunnen niet vluchten. Vroeg of laat zullen ze zich moeten verantwoorden.'

Meer over