Welkom in de plastictijd

Kunststoffen kunnen niet meer worden weggedacht uit ons dagelijks leven, vandaar dat deze tijd weleens 'de eeuw van de plastics' genoemd wordt....

Het programma, vol met lezingen, excursies, workshops en exposities overplastics, is een nieuwe editie in de materialenreeks van Studium Generale.Elk jaar staat een ander materiaal centraal. Onder andere rubber, glas,hout en bamboe waren eerder onderwerp van gesprek.

Tijdens de verschillende programmaonderdelen komen historie,productieprocessen, toepassingen in de kunsten, materiaal- en constructieveeigenschappen, milieuaspecten en esthetiek aan de orde. Daarnaast wordt inde toekomst gekeken. Recente innovaties, zoals lichtgevende en elektrischgeleidende plastics, waarvan in de toekomst veel wordt verwacht, ontbrekenniet. Er zijn lezingen over de toekomst van plastic, innovatie in de sport,bouwen met piepschuim en de utopie van het plastic tijdperk.

De activiteiten vinden op verschillende locaties in Delft plaats,behalve de bus-excursie. Die gaat naar General Electric in Bergen op Zoom.

Koen Hilferink

Meer over