Weisglas

Tweede-Kamervoorzitter Weisglas lijkt er rare ideeën op na te houden. Dat er na verkiezingen (veel) nieuwe Kamerleden aantreden, zou het werk van de Kamer niet ten goede komen....

Nog bonter maakt de Kamervoorzitter het als hij bij voorbaat verklaart (nog voor het debat in de Kamer, dus zonder hoor of wederhoor, dat zou een 'gewoon' Kamerlid zich eens moeten veroorloven!) grote moeite te hebben met het nieuwe kiesstelsel dat het huidige kabinet in de steigers heeft gezet. 'Daardoor komen er veel volksvertegenwoordigers die zich vooral bekommeren om de regio waar ze gekozen zijn.' Als dat waar zou zijn, wat vindt de Kamervoorzitter dan van de samenstelling van de Moeder aller Parlementen, het Lagerhuis in Londen (terecht House of Commons genaamd) waarin alle leden via een districtenstelsel worden gekozen? Worden daardoor in het Britse Parlement 'grote zaken ondergesneeuwd', zoals Weisglas beweert? Kom nou. Graag wat meer reflectie, Kamervoorzitter!

Meer over