Weinig asielzoekers blijken verslaafd

Alcohol- en drugsverslaving onder asielzoekers blijkt reuze mee te vallen. Dat concludeert het Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO) in het rapport Asielzoekers en Middelengebruik....

De uitkomst verrast het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Dat had opdracht tot het onderzoek gegeven, juist omdat van verschillende kanten geluiden kwamen dat verslaving onder asielzoekers een groot probleem zou zijn. De eerste bevindingen van het CVO en de reactie van VWS staan in het VWS-bulletin dat volgende week donderdag uitkomt.

Harde cijfers over het aantal verslaafden staan niet in het rapport. Omdat normen, waarden en tradities van vluchtelingen per land sterk verschillen, is het volgens de onderzoekers 'ondoenlijk verslaving te definiëren'. Iraniërs, bijvoorbeeld, gebruiken traditioneel opium als genotsmiddel, Joegoslaven lusten een stevige borrel en Somaliërs kauwen graag qat.

Het gebruik van drugs en alcohol onder asielzoekers mag dan niet alarmerend zijn, er moet wel wat aan worden gedaan, vinden CVO en VWS. Eén groep verdient bijzondere aandacht, en dat is die van de alleenstaande mannen. Zij blijken veel eerder naar verslavende middelen te grijpen dan asielzoekers die in een asielzoekerscentrum in een gezin leven. De lange asielprocedure wordt als belangrijke reden gezien.

Het CVO ziet in voorlichting door de medewerkers van de asielzoekerscentra een effectief middel om de verslaving het hoofd te bieden. Maar ook de reguliere verslavingszorg moet zich meer inspannen om asielzoekers te helpen. 'De signalering is gebrekkig, de drempel te hoog, er is te weinig deskundig personeel.'

Meer over