Weinig aandacht voor zieke asielzoekers

De Nederlandse asielprocedure heeft te weinig aandacht voor de lichamelijke of psychische problemen van asielzoekers. Hierdoor worden hun medische kwalen te laat opgemerkt en onnodig verergerd....

Ook zet de commissie grote vraagtekens bij het Bureau Medische Advisering (BMA) dat moet adviseren over de gezondheidstoestand van de asielzoeker. Het BMA zou zich vaak tot dossieronderzoek beperken en nauwelijks de patiënt zelf spreken.

Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken bestrijdt deze conclusies. Bij een asielverzoek zou tegenwoordig wel degelijk naar de medische toestand van een aanvrager worden gekeken. Ook bij de uitzetting van een asielzoeker zou de Nederlandse overheid rekening houden met hun gezondheid.

De commissie-Smeets werd in 2001 geïnstalleerd na de komst van twintig Armeense nierpatiënten. Dit was slechts een incident. De Nederlandse gezondheidszorg zou geen aanzuigende werking hebben op asielzoekers, aldus het rapport.

Meer over