Wegvallen ploegentoeslag bij promotie compenseren?

ELISE VERMEEREN

Dilemma

Winston (36) werkt als logistiek medewerker in de autobranche. Voor deze functie werkt hij in ploegendiensten en daarvoor krijgt hij 21 procent toeslag op zijn salaris. Als logistiek medewerker is Winston verantwoordelijk voor het voorraadbeheer, het ondersteunen van logistieke transacties en het doorstromen van onderdelen naar andere afdelingen van het bedrijf. Zijn baas is tevreden met Winston en hij krijgt naast de 21 procent onregelmatigheidstoeslag 130 euro per maand reiskosten. Hij werkt nu vierenhalf jaar voor het bedrijf, waarvan anderhalf jaar in deze functie. Winston heeft een nieuwe functie aangeboden gekregen, maar twijfelt. In deze meer coördinerende rol binnen de organisatie hoeft Winston geen ploegendiensten meer te draaien. Zijn salaris gaat met één schaal omhoog, maar door het wegvallen van de onregelmatigheidstoeslag komt hij lager uit. Zijn chef spant zich in om hem hetzelfde salaris te laten behouden, maar personeelszaken doet moeilijk, omdat dat een salarisverhoging van 500 euro zou betekenen. Winston wil weten of hij in zijn recht staat om meer loon te vragen. 'Ik krijg een zwaardere functie, sta hoger ingeschaald maar ga er toch niet op vooruit.'

Advies

Jacco van de Berg van het gelijknamige adviesbureau vindt van niet. Het wegvallen van ploegendiensten betekent nu eenmaal dat dat niet meer gecompenseerd hoeft te worden door een toeslag. 'Omdat je nu geen ploegentoeslag ontvangt, wil je dat dit voor 100 procent gecompenseerd wordt door een hoger basissalaris. Het is je gegund, maar de praktijk is weerbarstiger.'

Van den Berg adviseert Winston met argumenten te komen waarom zijn functieverzwaring een salarisverhoging rechtvaardigt. 'Je kunt ook met je leidinggevende afspraken maken over het volgen van een opleiding tot QA- of QHSE-manager. Dat is een perspectiefvol alternatief voor de inkomsten die je nu misloopt.' Peter van Eijk van CNV Vakmensen is het met Van den Berg eens. 'Je leiddinggevende compenseert je onregelmatigheidstoeslag al in het nieuwe loon, zodat je er niet op achteruit gaat. Wat een fijne chef! In feite hoort je nieuwe functie met bijbehorend salaris los te staan van wat je nu verdient. Je ploegendiensttoeslag is bedoeld om de bezwarende elementen te compenseren. Ik begrijp heel goed dat personeelszaken moeilijk doet. Besef wel dat je er wel degelijk op vooruit gaat. Je bouwt pensioen op over dat hogere brutoloon, en je bent af van die ongemakkelijke ploegendiensten.' 'Count your blessings!', zegt ook Maartje Elderhuis van Berenschot. 'Het maximum van de nieuwe schaal ligt hoger dan dat van de oude schaal, dus op termijn kan Winstons promotie een hoger salaris betekenen. De fysieke belasting en impact op je sociale leven die ploegendiensten betekenen, hoeven niet meer gecompenseerd te worden. Het aanbod om deze teruggang in nettosalaris volledig te compenseren is naar mijn mening een royaal gebaar van je werkgever.'

Wilt u het uitgebreide advies lezen, of is er ook iets mis met uw salaris? Ga naar www.vkbanen.nl/verdienikwelgenoeg

undefined

Meer over