Weguitbreidingen rond Schiphol mogen doorgaan

Het grootste wegenproject voor de komende tien jaar, uitbreiding van de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere, kan gewoon doorgaan. Dat heeft de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, woensdag bepaald.

VAN ONZE VERSLAGGEVER MARCEL VAN LIESHOUT

DEN HAAG - Tegen de plannen van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) hadden 41 particulieren, bedrijven en organisaties bezwaar aangetekend. De Raad van State verklaarde ze allemaal ongegrond. Tegen die uitspraak is geen beroep mogelijk.

'Dit is goed nieuws, we kunnen nu direct aan de slag', reageerde de minister. Nog vorig jaar liep een aantal plannen ernstige vertraging op door uitspraken van de Raad van State. Het aanpakken van de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere ziet het kabinet als het belangrijkste verkeersproject voor de Randstad.

Het gaat om verregaande aanpassingen aan ongeveer 63 kilometer snelweg. Op bepaalde trajecten van de A1, A2, A6, A9 en A10-Oost wordt het aantal rijbanen uitgebreid naar vier of vijf per rijrichting. Ook worden halfverdiepte tunnels aangelegd in de Gaasperdammerweg en in de A9 bij Amstelveen. Onder de Vecht wordt een aquaduct gebouwd.

Directe aanleiding voor alle werkzaamheden is een betere ontsluiting van Almere. Tussen Almere en Amsterdam staat het verkeer nu vaak vast. Almere weigerde door te groeien als daarin geen verbetering komt. Aanvankelijk bestonden er plannen om onder natuurgebied Naardermeer een nieuwe weg aan te leggen. Dat leidde tot massale protesten waarop het vorige kabinet voor een andere aanpak koos.

Vooral bewoners van Amsterdam-Zuidoost, Duivendrecht en Diemen liepen tegen het nieuwe plan te hoop. Zij vrezen onder meer dat de weguitbreidingen tot verslechtering van de luchtkwaliteit zal leiden. Ook vinden ze dat er te weinig maatregelen worden genomen tegen geluidsoverlast. De Raad van State verwierp al die bezwaren.

Rijkswaterstaat kan nu in maart beginnen met werkzaamheden aan de A10-Oost en aan een deel van de A1. In 2020 moet het werk zijn afgerond.

undefined

Meer over