Wegenwachters ongerust over baan bij ANWB

De Wegenwachters van de ANWB zijn ongerust over hun toekomst bij de grootste autohulpdienst van Nederland. Bij de ANWB moeten de komende jaren enkele honderden banen verdwijnen....

De toeristenorganisatie heeft eind september vorig jaaraangekondigd de komende drie jaar zes-tot achthonderd banen tezullen schrappen. Toenemende concurrentie en de economischetegenwind spelen het bedrijf parten. Met de vakorganisaties isovereengekomen dat overtollig personeel aan een andere werkkringwordt geholpen.

In het sociaal plan is voorzien dat een deel van het personeelvan de Wegenwacht aan de slag kan bij dochteronderneming Logicx,een bergingsorganisatie die werkt voor autodealers enleasebedrijven,

Volgens bestuurder Bert Jan de Groot van CNV Dienstenbond ligtjuist die overgang erg gevoelig. 'Wegenwachters zeggen dat zijhet financieel mogelijk hebben gemaakt dat Logicx is opgericht. Om dan daar te moeten gaan werken, tegen wellicht minderearbeidsvoorwaarden, is voor veel medewerkers een schrikbeeld.

Meer over