Wegbereider van beeld zonder sokkel

Sir Anthony Caro ( 1924-2013 ) zette manshoog staalwerk in Brits landschap.

Schilderijen zitten in een lijst en beelden staan op een sokkel. Zo was het eeuwenlang. Totdat in de jaren veertig en vijftig de schilders van de New York School, zoals Pollock, Newman en Rothko, de lijst weggooiden en Britse beeldhouwers als Henry Moore en Anthony Caro de sokkel.

Het was een kleine revolutie. Plots hing er een beschilderd canvas aan de muur en stonden de beelden op de vloer of in het gras. Het maakte de weg vrij voor een nieuwe vorm van verbeelding en een andere waardering van wat kunst is: met meer oog voor de gebruikte materialen en een directere nadruk op de autonomie van vorm en kleur.

Afgelopen woensdag stierf Sir Anthony Caro op 89-jarige leeftijd - als laatste van degenen die deze revolutie gestalte hebben gegeven.

Caro studeerde aanvankelijk voor ingenieur in Cambridge, switchte naar de studie beeldhouwkunst aan de Royal Academy Schools in Londen en leerde het vak vooral als assistent van Henry Moore. Anders dan zijn leermeester richtte hij zich meer op de abstractie.

Caro kreeg vooral bekendheid met zijn kolossale, meer dan manshoge sculpturen van gekleurde en roestige metaalplaten en staalconstructies, opgebouwd met uit de ijzerhandel afkomstige standaardelementen. Ruimtelijke beelden die in het Engelse landschap het best tot hun recht komen, als monumentale markeringspunten, van verre te zien.

Hoewel Caro mogelijk iets minder een wegbereider is geweest dan Moore, heeft zijn werk grote invloed gehad op vooral de Britse beeldhouwkunst; een nieuwe lichting kunstenaars, zoals Barry Flanagan, Phillip King en Richard Long, die Caro als docent op de St. Martin's School of Art in Londen heeft begeleid.

Zijn werk is in musea over de hele wereld te zien. Een opmerkelijke aanwinst voor Nederland is zijn beeld Pompadour: een losse verzameling roze geschilderde staalplaten en U-balken, die als een groep wachters in de tuin van het Kröller-Müller Museum staat opgesteld.

undefined

Meer over