‘Weg uit Afghanistan, anders terreur’

Een tot dusverre onbekende terroristische organisatie, ‘Stem van het kalifaat Kanal’, heeft gedreigd aanslagen te zullen plegen in Duitsland en Oostenrijk als deze landen hun militairen niet terugtrekken uit Afghanistan....

Een video met deze boodschap, uitgesproken in foutloos Duits, was zondag te zien op een website die zaterdag ook al opnamen toonde van een in Irak ontvoerde Duitse en haar zoon. Ook zij noemden de terugtrekking van de Bundeswehr als voorwaarde voor hun vrijlating. Er zijn zo’n drieduizend Duitse militairen en vijf Oostenrijkse officieren in Afghanistan gelegerd.

Aan de gijzeling van het tweetal, dat al begin februari werd gekidnapt, is in Duitsland opvallend weinig aandacht besteed. Vermoedelijk geven de media, net als in voorgaande gijzelingsgevallen, gehoor aan de oproep van de regering onderhandelingen met de ontvoerders niet met speculaties te belasten. Van de ontvoerde vrouw is slechts bekend dat zij 61 jaar oud is, en een Duits paspoort heeft. Zij zou zijn getrouwd met een Iraakse arts. Haar zoon zou werkzaam zijn bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Bagdad.

Aan de politieke eisen die de ontvoerders hebben geuit, wordt vooralsnog betrekkelijk weinig waarde gehecht. Bij twee eerdere ontvoeringen waarvan Duitsers het slachtoffer waren, werd steeds de terugtrekking van de Bundeswehr uit Afghanistan als voorwaarde voor vrijlating genoemd. In beide gevallen kwamen de gegijzelden (de archeologe Susanne Osthoff in 2005, de ingenieurs Rene Bräunlich en Thomas Nitschke in 2006) vrij na betaling van losgeld. Aangenomen wordt dat het de ontvoerders daar ook ditmaal om te doen is. Omdat de video van de ontvoerders is getoond op dezelfde website die eerder het dreigement van ‘Stem van het kalifaat Kanal’ verspreidde, ligt een samenhang tussen beide acties in de rede. Wat waarnemers vooral is opgevallen, is de professionaliteit van de laatste productie, en het moderne, ‘westerse’ aanzien van de studio waar de opnamen zijn gemaakt.

In zijn oproep richt de groep zich rechtstreeks tot het Duitse (en Oostenrijkse) volk. De suggestie wordt gewekt dat de humanitaire missie van de Bundeswehr slechts een voorwendsel is voor actieve ondersteuning van de Amerikanen. ‘Wij vragen ons af: welk belang heeft Duitsland erbij de leugens van Bush en zijn bende te verdedigen?’

De Duitse Bondsdag heeft vrijdag besloten zes Tornado-straaljagers voor verkenningsdoelen beschikbaar te stellen aan de missie in Afghanistan. De Linkspartei opponeerde vooral tegen dit voornemen omdat Duitsland de eigen bevolking daarmee aan islamitisch terrorisme zou blootstellen.

Meer over