Weg met Nederland 2, 747AM, 3FM, NOS, NPS en STER

De publieke omroep is de gevangene van de commercialisering. Live sport is er vooral om de STERinkomsten op te voeren, Weg ermee, zegt Antonie Dake....

De publieke omroep moet tv-net en twee radiostations (747AM en 3FM) opgeven, stoppen met alle live sport, met vrijwel alle internet-activiteiten, en NOS en NPS opheffen. Ook de koepelorganisatie Publieke Omroep moet weg. Alleen zo kan de publieke omroep ontsnappen aan de voortschrijdende vercommercialisering en kan de STER wordenopgeheven, meent Antonie Dake (75). Invoering van zijn Andere Publieke Omroep zou 1.210 mensen hun baan kosten.

Rond 1970 was Dake een paar jaar chef van de politieke redactie van de NOS, sindsdien heeft hij geen belang meer bij de publieke omroep. Ook niet bij de commerci omroepen, die ongetwijfeld juichen om zijn plannen. Hij is weliswaar lid van de VVD, maar die partij heeft geen stuiver betaald aan het onderzoek, dat Dake een ton heeft gekost. Betaald uit eigen zak, zegt hij. 'Het is een uit de hand gelopen column.'

Dake wil zijn plan naar de staatssecretaris en de vaste Kamercommissie sturen. Hij hoopt dat het stuk, samen met de binnenkort te verwachten eindrapportage van de visitatiecommissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, een verregaande hervorming van het bestel zal inluiden. Bovendien komt na de zomer ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid met waarschijnlijk ingrijpende hervormingsplannenvoor de omroep.

Dake: 'Er wordt al dertig jaar gezegd dat de omroepverenigingen zullen afsterven en dat de NOS kan uitgroeien tot een soort BBC. Ik geloof niet dat dat haalbaar is. Ik denk dat er geen meerderheid voor is in het parlement.' Toch is dat stiekem zijn ideaal. Dake denkt dat zijn plan ertoe zal leiden dat de omroepverenigingen steeds nauwer moeten samenwerken op hun tv-kanalen en daarna in elkaar zullen versmelten.

Volgens Dake is de publieke omroep slachtoffer van haar eigen logica: er moet meer sport komen om reclametijd te verkopen, er moet meer reclame komen om een derde net te kunnen financieren, er moest een derde net komen om de sport te kunnen uitzenden. Om het systeem gaande te houden, moet de publieke omroep concurreren met de commercin.

De bijbehorende fixatie op kijkcijfers is Dake een gruwel. 'Er wordt altijd gezegd dat het financieel niet mogelijk is de publieke omroep zonder sport en zonder reclame te laten draaien. Die mythe wordt nu doorgeprikt.' Volgens zijn plan wordt tweemaal zoveel drama en actualiteiten uitgezonden dan nu. Het plan is doorgerekend door Atos KPMG.

Het wegvallen van de 229 miljoendie de STER nu nog oplevert, wordt volgens Dake ruimschoots gecompenseerd door de bezuinigingen. En omdat live sport, waarvan de publieke omroep nu zo veel uitzendt, zeer duur is, zou per saldo in de nieuwe situatie gemiddeld per uur iets meer geld beschikbaar zijn. De NOS-Journaals moeten worden overgenomen door een samenwerkingsverband van de omroepen. Die andere grote NOS-taak, de sport, kan worden beperkt tot samenvattingen.

De doorrekening van De Andere Publieke Omroep oogt niet helemaal solide. Atos KPMG: 'Het is heel moeilijk om aan de juiste gegevens te komen.'

Meer over