Weerstand tegen Ombudsman groeit

De beschuldigingen van racisme aan het adres van kandidaat-Ombudsman Guido van Woerkom hebben maandag in Den Haag in rap tempo de weerstand tegen zijn benoeming vergroot. Vandaag zou hij worden benoemd.

VAN ONZE VERSLAGGEVERS JAN HOEDEMAN en REMCO MEIJER

DEN HAAG - Niet alleen werden de politieke reserves tegen zijn kandidatuur sterker, ook waarnemend Ombudsman Frank van Dooren waarschuwde maandagavond in Nieuwsuur dat 'vertrouwen essentieel is voor het functioneren van de Nationale Ombudsman'.

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman deelde haar aarzelingen over het vertrouwen in Van Woerkom openlijk. 'Ik heb ernstige twijfels of Van Woerkom Ombudsman van alle Nederlanders kan zijn.' Ze zal een schriftelijke stemming over de benoeming aanvragen - zodat ieder Kamerlid in het geheim kan stemmen - of zelfs uitstel van de beslissing te eisen.

Ook in de fracties van PvdA, D66 en ChristenUnie leven twijfels. Wat een politiek hamerstuk had moeten zijn, is daarmee vandaag onderwerp van heftig politiek debat. Eerst in de diverse fractievergaderingen, daarna in de plenaire zaal van de Tweede Kamer als naar verwachting over de voorgenomen benoeming van wordt gestemd.

Van Woerkom (59, VVD) zei in 2010 op een congres dat hij zijn vrouw liever niet met de taxi liet gaan, omdat er 'weleens een Marokkaan achter het stuur zou kunnen zitten'. Hij bood voor die opmerking zijn verontschuldigingen aan. Sindsdien beschouwde hij de zaak als afgedaan, omdat zijn excuses werden geaccepteerd.

Nadat bekend werd dat hij de enige kandidaat is om de nieuwe Nationale Ombudsman te worden, heeft het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) alle Kamerleden opgeroepen zich tegen zijn kandidatuur te keren. Ook andere Marokkaanse organisaties spraken zich uit tegen Van Woerkom. Hij zou niet de vereiste neutrale figuur zijn die als Ombudsman boven de parijen moet staan.

Uitgerekend de vorige Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, distantieerde zich vorig najaar openlijk van het door hem waargenomen racisme in de politiek. Brenninkmeijer vertrok in januari tussentijds naar de Europese Rekenkamer. Verscheidene Kamerleden zitten nu met de zaak in hun maag. 'Lastig en vervelend', klinkt het bij D66.

Bij de PvdA zijn de teksten steviger. 'Dit kan ik niet uitleggen aan mijn familie. Ik hoop niet dat het tot een voordracht komt, want ik zal tegenstemmen. Daarin sta ik niet alleen.' Een andere PvdA'er: 'De vorige Ombudsman benoemde racisme tot het grootste probleem. En dan zal de Tweede Kamer het signaal afgeven Van Woerkom te benoemen?'

De voordracht van Van Woerkom werd gedaan door de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Die had uit haar midden een vijfkoppige sollicitatiecommissie samengesteld: Magda Berndsen (D66, voorzitter), Astrid Oosenbrug (PvdA), Ronald van Raak (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA) en Pieter Litjens (VVD). In de sollicitatieprocedure is de gewraakte uitspraak van Van Woerkom niet ter sprake gekomen, bevestigde Berndsen maandag.

Op de vacature voor Nationale Ombudsman reageerden dertig mensen. De commissie sprak met zes van hen. Hoewel drie kandidaten mogen worden voorgedragen zodat de Kamer een keuze heeft, werd besloten alleen Van Woerkom voor de functie te kandideren. De parlementaire mores schrijven voor dat zo'n benoeming vervolgens zonder veel debat door de voltallige Kamer wordt bekrachtigd.

undefined

Meer over