Weer stankgolf in Moerdijk

In de afgelopen weken zijn bij de regionale milieudienst en bij de provincie Noord-Brabant enkele tientallen klachten binnengekomen over stank in de dorpskern van Moerdijk....

ANP

Het ligt voor de hand dat de stank afkomstig is van industrieterrein Moerdijk. Welk bedrijf precies verantwoordelijk is, is nog niet duidelijk. In totaal hebben 25 inwoners geklaagd.

Naar aanleiding van de klachten heeft de provincie metingen verricht in de schoorsteen van de thermische reinigingsinstallatie van Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) en ook buiten het terrein van de grote afvalverwerker zijn metingen verricht. Uit de eerste, voorlopige resultaten blijkt dat ATM niet de geurbron is, aldus de provincie. In overleg met de gemeente Moerdijk is besloten het onderzoek uit te breiden.

Ook vorig jaar ging de verdenking uit naar ATM maar kon uiteindelijk niet worden vastgesteld wie de stank veroorzaakte. Er kwamen destijds 180 klachten binnen. Het bleek toen te gaan om vluchtige, buitengewoon ontvlambare stoffen zoals methyl-t-butyl ether.

Meer over