Weer hoogleraar betrapt op fraude

Opnieuw is een hoogleraar ontslagen vanwege wetenschappelijke fraude. Het Rotterdamse Erasmus MC heeft intensivist en vasculair geneeskundige Don Poldermans de wacht aangezegd omdat hij gegevens in studies heeft verzonnen of daar onzorgvuldig mee is omgesprongen.

ELLEN DE VISSER

ROTTERDAM - Het is de derde wetenschappelijke fraudezaak in twee maanden tijd. En net als in Tilburg (hoogleraar sociale psychologie Stapel) en Nijmegen (onderzoeker pijnbestrijding) was het een promovendus die de onregelmatigheden aanhangig maakte. In de zomer stapte een jonge Rotterdamse onderzoeker naar de vertrouwenspersoon, die de decaan inlichtte. 'Een zeer prijzenswaardige stap', aldus de woordvoerder van het Erasmus MC.

Het onderzoek dat aanleiding gaf tot argwaan ging over het inschatten van risico's voor complicaties bij een operatie. Een commissie stelde vast dat handtekeningen van patiënten ontbraken waardoor medische gegevens niet konden worden gekoppeld aan bestaande patiënten. Poldermans legde daarover tegenstrijdige verklaringen af, aldus de woordvoerder. Hij werd op non-actief gezet.

Er werd een onderzoekscommissie wetenschappelijke integriteit ingesteld waarin onder meer de Rotterdamse emeritus hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg Paul van der Maas en twee hoogleraren van andere universiteiten zitting hadden. Zij hielden zeven studies van Poldermans tegen het licht. Bij allemaal werden onregelmatigheden aangetroffen. 'Er was in meer of mindere mate iets aan te merken op de methodologie of de manier van vastleggen van gegevens', aldus de woordvoerder. 'Daar zat zo'n patroon in dat we onze ogen er niet voor konden sluiten.'

De commissie bracht op 7 november rapport uit, waarna Poldermans twee weken de tijd kreeg om te reageren. Zijn weerwoord kwam al na een week. Hij onderschreef de conclusies, waarop onmiddellijk ontslag volgde.

De commissie onderzoekt nu vier grote studies waaraan de hoogleraar de afgelopen jaren leiding heeft gegeven. Poldermans, lid van de Europese vereniging van cardiologen, schreef de afgelopen twintig jaar ruim zeshonderd artikelen voor wetenschappelijke vakbladen. Hij publiceerde in topbladen als het New England Journal of Medicine en JAMA, het blad van de Amerikaanse artsenorganisatie. Hij werkte al dertig jaar in Rotterdam, waar hij in 2004 werd benoemd tot bijzonder hoogleraar perioperatieve zorg. Hij hield zich bezig met de vraag hoe risico's voor patiënten voor, tijdens en na operaties kunnen worden verminderd. Zijn werkzaamheden werden betaald door het trustfonds van de Erasmus Universiteit.

Poldermans zou zich bij zijn onderzoek steeds meer als solist hebben gedragen. De woordvoerder: 'Er waren geen collega's van gelijk niveau die konden beoordelen of wel klopte wat hij deed. Iedereen nam aan dat waar was wat hij zei. Hij begeleidde in zijn eentje jonge onderzoekers.' Het ziekenhuis bekijkt hoe die praktijk kan worden veranderd.

Poldermans heeft verklaard dat hij zich inderdaad zorgvuldiger had moeten opstellen, maar zegt niet met opzet te hebben gehandeld. Hij heeft zijn spijt betuigd. De studie die de aanleiding vormde voor het onderzoek is stilgelegd. Volgens het ziekenhuis hebben de patiënten geen nadeel ondervonden van het wetenschappelijke wangedrag.

undefined

Meer over