WEEKBLADEN

Gerry van der Lists aanval op hedonistische homo's galmt deze week nog luidruchtig na in de bladen. Niet alleen het legioen van columnisten roert zich....

MIRJAM PRENGER

HP/DE TIJD

Jaap Goedegebuure moet na zeventien jaar vertrekken als literair criticus bij HP/De Tijd omdat hij 'te saai' is. Eén lezeres neemt het voor hem op in de brievenrubriek ('Godzijdank, tenminste één artikel niet van deze tijd') en Goedegebuure zelf bromt wat na in een afsluitend artikel.

Omdat er geen groter vermaak bestaat dan leedvermaak, is er een groeiende vraag gekomen naar recensenten die hun slachtoffers met veel spierballenvertoon tegen de touwen van de ring weten aan te kwakken of bij machte zijn een relletje te ontketenen.

Relletjes zijn de droom van elke columnist, schrijft columnist J.A.A. van Doorn in een lofrede aan het adres van Gerry van der List. Vooral de verontwaardigde reacties op Van der Lists gewraakte Volkskrant-column moeten het ontgelden:

De publieke opinie is even dom als altijd, alleen veranderlijk. Vroeger was men gekwetst omdat zich op de TV een bloot scharminkeltje vertoonde, nu is men het omdat iemand zegt niet gecharmeerd te zijn van een heer die zich specialist kontjelikken noemt.

DE GROENE

De Groene hekelt daarentegen types als Van der List en Van Doorn die wat zijzelf 'normaal' vinden tot ijkpunt hebben gebombardeerd en menen voor de gewone man te spreken. Maar de gewone man heeft helemaal niets tegen gays, speculeert de Groene.

De Hollandse man vindt Paul de Leeuw gewoon kicken, camp gaaf en hij gaat graag uit in de iT, want waar de nichten zijn, daar komen de mooiste wijven.

Verder brengt de Groene een nogal bijeengeschraapt dossier over 'Bloed, seks en geweld' in de kunsten. Daaruit blijkt dat jonge filmmakers gewoon films willen maken; in een diepere boodschap zijn ze niet geïnteresseerd.

Voor shockeren moet je een visie hebben. Maar mijn visie, mijn mening wil ik niet opdringen.

Heel toepasselijk maakt Opheffer, de columnist, zich zorgen over 'een groot gebrek aan artistiek denken'. Dat blijkt uit de opiniebladen ('er staat zelden iets in dat ik de moeite waard vind'), uit de Nederlandse literatuur, uit het gebrek aan discussie.

Wat mij het meest ergert is de algemene lafheid. Niemand durft meer wat. Iedereen speelt op zeker. Waar zie je nog een raar idee?

ELSEVIER

Waar is de oude, normale burger gebleven, stelt Elsevier als wedervraag. Volgens de redactie is alternatief de norm geworden en is de Nederlander volledig in de ban van hedonistische levensstijlen.

Consumptie is vaak demonstratieve consumptie; een persoonlijk manifest, net als de tatoeage en piercing: een keuken van vele tienduizenden guldens, een bank van Jan des Bouvrie, een terreinauto waarin je je in de stad heel functioneel gegarandeerd klem rijdt. Dat is geen auto, maar een statement op wielen: 'Ik ben een vrije jongen, want ik rij niet in zo'n burgerbak.'

Paradoxaal genoeg zijn wij heel conformistisch in ons streven naar een eigen, individuele stijl. De 'nieuwe burger' laat zich moeiteloos in allerlei subculturen indelen, meent Elsevier, wiens blik strak gericht blijkt op de Randstad; van de skeelerbabes tot de zakenmannen die op vrijdag collectief casual gekleed gaan.

HN-MAGAZINE

HN interviewde Fokkelien Oosterwijk, de veel geplaagde opvolgster van Nico ter Linden. Ze trof bij haar aantreden in de Westerkerk een kerkeraad die bestond uit prominente Amsterdammers die zich gedroegen als regenten. Plus een onwillige kerkgemeente.

De stemming leek lange tijd op de emoties van een kind dat roept om zijn overleden vader. Pappa moet terug. Maar pappa komt niet meer terug.

VRIJ NEDERLAND

VN brengt een komische reportage vanuit Nieuw-Beerta, het Groningse dorp waar een aantal import-Beertianen proberen de komst van een bordeel tegen te houden. Maar de andere inwoners laten zich nauwelijks mobiliseren, bekent een actievoerder.

Dat CPN-volk hier is niet vooruit te branden. Het hangt liever op de bank, pilsje in de hand en kijkt naar RTL.

Voorts sprak VN met Theo van Gogh en Paul de Leeuw, die binnenkort de lowbudgetfilm De pijnbank uitbrengen. Goedgemutst delen de twee de nodige katten uit aan Renate Dorrestein, Jan Blokker en het Filmfonds. Volgend jaar gaan ze weer samen een film maken, meldt De Leeuw.

En het scenario wordt geschreven door Gerry van der List, we zijn erg op homofoben.

Mirjam Prenger

Meer over