WEEKBLADEN

Joris Voorhoeve op HP/De Tijd, een wurgende computer op HN, Adriaan Morriën op de Groene, een schip vol landverhuizers op Elsevier plus Hunter Thompson en Boris Jeltsin op VN....

ELSEVIER Nederlanders emigreren weer, maar nu liefst met een retourtje. Jacques Delors wil graag de EU verdiepen, maar uitbreiden gaat nu nog even voor. Verder een niet bijster vrolijk stemmend interview met de Amsterdamse hoofdofficier van justitie Vrakking naar aanleiding van het Hakkelaarproces. De grote drugsjongens denken dat ze onaantastbaar zijn. En daarom zijn kroongetuigen absoluut onmisbaar, wil een proces ook maar enige kans van slagen hebben. Vrakking: Wij hebben video's van topcriminelen die zich, vergezeld van zichtbaar bewapende lijfwachten, in het openbaar vertonen. Er zijn er die in disco's bezoekers aan de kant smijten zonder dat iemand aangifte durft te doen. Ze parkeren hun wagens doodleuk op de stoep. Intimidaties zijn aan de orde van de dag. Reken maar dat het op andere misdadigers indruk maakt als je laat zien dat die topcriminelen niet onaantastbaar zijn. HP/DE TIJD Thrillerschrijver Tomas Ross vraagt zich af wie in de oorlog de zelfmoord op King Kong pleegde, Auke Kok piekert over de vraag hoe lang Joris Voorhoeve nog minister kan blijven, nu het spook van Srebrenica maar niet verdwijnt, en waarom wil die nette club van Natuurmonumenten nu ineens op de barricaden? Verder: Maastricht als centrum van Europa. Eerstejaars studenten stromen toe. Een van hen:

Maastricht lijkt misschien duf, maar dan moet jij vanavond eens in café 'C'est la vie' gaan kijken, waar alle disputen bij elkaar komen. We drinken bier en dragen uniforme kleding. Als je de juiste lui treft, is het hier bereleuk. HN-MAGAZINE Besteedt veel aandacht - zes stukken - aan Internet. Een van die stukken is zelfs getiteld: De lokroep van de virtuele fruitkast. En wat zijn de kansen, grenzen en gevaren van de elektronische supersnelweg naar de digitale heilstaat? Neem deze stelling over Internet van W. Roeffen:

De hedendaagse beschikbaarheid van communicatiemiddelen zoals fax, e-mail en Internet vergroot niet alleen het aantal contacten, maar ook het aantal misverstanden.

En Ype Schaaf is na zoveel jaren nog onder de indruk van zijn ontmoeting met Nobelprijswinnaar Albert Schweitzer in het Afrikaanse Lambarene, al laat hij van de mythe weinig heel:

Wat op mij de meeste indruk maakte was zijn huiskamer. Er stond een piano waarvan de poten in blikjes petroleum waren neergezet tegen de termieten. Bovenop de piano stond een urn met de as van mevrouw Schweitzer. Toen we naar binnen liepen, kwam een geit schijtend de deur uit. VRIJ NEDERLAND Prof. Wim Wolters, de kinder-

psycholoog en psychoanalyticus die een mediastilte nodig acht rond het fenomeen kinderdoding, wil graag een landelijk traumacentrum voor kinderen en jongeren, maar hij weet ook:

Er leven duizend vragen. Trauma is een beetje een modewoord, iedereen heeft het erover. Maar er moet op dat gebied nog heel veel worden onderzocht.

Het gaat beter met de Nederlandse economie, maar vijf politici buigen zich toch over de vraag wie de beste definitie van het begrip 'armoede' kan geven na de roemruchte aansporing tot het stelen van brood door een katholieke bisschop. Oud-minister Hirsch Ballin namens het CDA:

Nee, er is niets hypocriets aan onze opstelling. Wij waren al langer bezig met dit onderwerp. Allang voor het onderwerp nationaal werd ontdekt. Door de verhelderende boodschap van bisschop Muskens zijn in het hele land wel de ogen open gegaan. DE GROENE Een diep interview met schrijver Adriaan Morriën die niet bang is voor de dood. Maar het grote afscheid van alles wat hem lief is lijkt hem niet leuk.

Maar ergens is het ook een opluchting; de dood is ook het volmaakte tijdverdrijf. Je verveelt je niet meer, je hoeft niet meer te bedenken wat je de volgende dag wilt eten en je hoeft je kleren niet meer te laten stomen. Dat is een grote verlossing. Maar het is ook de radicaalste ontvreemding die mogelijk is: je leven wordt je afgenomen.

En zou dít dan het geheim wezen van Het Diamanten Huwelijksfeest? René Zwaap schrijft:

Over het programma dat Juliana en Bernhard in Kenia achter de rug hebben zwijgt de RVD in alle talen. Wellicht is er sprake geweest van een ontmoeting van het paar met de prinselijke bastaarden. Het is een vorm van erkenning van buitenechtelijk kroost waarmee eerder François Mitterrand op de drempel des levens vriend en vijand verraste.

Henk Strabbing

Meer over