'We staan weer met twee benen op de grond'

Hemelbestormende internetplannen had Randstad de afgelopen jaren: met veel tamtam presenteerde het Hedson, een uitzendbureau met maar één vestiging: op internet....

Van onze verslaggevers Bart Dirks Theo Stielstra

Nu de kruitdampen van een tumulteus jaar optrekken, is het aan de nieuwe topman Cleem Farla om het concern weer op de been te helpen. Want ook de resultaten van de 'gewone' uitzendactiviteiten hielden niet over. Is Randstad weer terug bij af na de flirt met de nieuwe economie?

'Nee, we zijn een stap verder', vindt Farla, topman sinds 1 januari. 'We staan weer met twee benen op de grond. Met Hedson waren we onze tijd vooruit, bij Newmonday.com was afgesproken dat we zouden stoppen als de resultaten tegenvielen. Jammer als je iets moet afblazen, en het heeft inderdaad wat gekost. Maar een deel van de techniek en de ervaring komen elders goed van pas. Voortaan zetten we alleen nog grootschalig concepten in de markt als ze zich eerst op kleine schaal hebben bewezen en als ze snel bijdragen aan de winst.'

Toch wil hij zijn voorganger Hans Zwarts niet afvallen. De tegenvallers kwamen voor Farla niet als een verrassing. Sinds 1990 was hij als lid van de concerndirectie verantwoordelijk voor de buitenlandse vestigingen. Zijn carrière bij de uitzender begon in 1973. Van office manager in Nijmegen klom hij op tot districtsmanager en eerste marketingmanager van het bedrijf.

Het jaar 2001 was voor Randstad teleurstellend, geeft Farla toe. 'In elk land wordt anders gereageerd op een naderende recessie. Je ziet in Amerika en Frankrijk dat bedrijven heftig reageren en meteen veel flexwerkers ontslaan. In de meeste Europese landen, gaat dat geleidelijker. In Nederland zetten werkgevers flexibele arbeid veel structureler in; niet alleen voor piek en ziek. Bovendien is Randstad op veel meer terreinen betrokken op de arbeidsmarkt. We leveren meer dan handen en voeten: we helpen KPN ook bij de reorganisatie door overtollig personeel te herplaatsen.'

Uitzenders merken als een van de eerste bedrijven de terugval in de economie. 'Maar we staan ook vooraan bij herstel', aldus Farla. 'Je merkt het als de industrie weer gaat bellen voor personeel. Maar ze hebben nog niet gebeld.' Farla constateert in de VS 'een stabilisering' van de vraag, maar acht het voorbarig te spreken van herstel.

Ondanks 70 miljoen euro aan bezuinigingen is niet alle vlees van de botten. 'Er is behoorlijk ingegrepen, maar er is bewust vet achtergebleven, zodat we direct kunnen inspelen op aantrekkende vraag.' De productiviteit van de intercedenten kan nog omhoog, er staan lege werkplekken klaar en er zijn in de vestigingen ook nog vierkante meters over. 'Zo kan elke intercedent op een vestiging een bepaald aantal klanten aan, en daarin zit nog rek. We hebben 25 procent groeicapaciteit binnen de bestaande structuur.'

Een van de voorwaarden voor nieuw succes is volgens Farla het 'aanscherpen' van het personeelsbeleid. 'In beginsel hebben we goede mensen aan boord. Maar we moeten ze beter opleiden en erop toezien dat er een basis aanwezig is bij nieuwkomers.'

Zo is Randstad terug op het pad van autonome groei. Spectaculaire overnames (zoals het Amerikaanse Strategix eind 1998 en het Duitse Time Power begin 1999) zijn niet te verwachten. 'De kracht van Randstad is onze vaardigheid om te groeien. Er werken hier jonge mensen voor wie dit de eerste recessie is. Dat is schakelen, want het herstel is stroperig. Het succes van het concern is niets meer dan de optelsom van de succesjes in de vestigingen.'

Meer over