Column

We hoeven elkaar niet te begrijpen om te kunnen samenleven

Zondag ontving de essayiste en oorlogsjournaliste Carolin Emcke de Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. In haar dankwoord stelde ze: 'Er zijn geen voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om als mens erkend en beschermd te worden.' Ze voegt eraan toe dat wij onze voorstellingen van wat het goede leven is niet hoeven te begrijpen om met elkaar te kunnen samenleven. Ook suggereert ze dat seksuele voorkeur en religie niet tot een vastgeroeste identiteit hoeven te leiden.

Arnon Grunberg
Carolin Emcke bij de uitreiking van de Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Beeld afp
Carolin Emcke bij de uitreiking van de Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.Beeld afp

Haar pleidooi komt erop neer dat wij wezenlijk van elkaar mogen verschillen: de kern van de open samenleving.

Tegenwoordig geloven veel mensen echter dat verschillen niet mogen bestaan, dat gelijkschakeling nodig is om de vrede te bewaren: de kern van de totalitaire samenleving.

De ander mag de ander blijven, ik mag hem niet begrijpen, hem zelfs onaardig vinden. Toch hoeven wij ons niet door elkaar bedreigd te voelen. Dat is vrijheid, dat is liberalisme.

Meer over