‘We betalen het volle pond’

De verliezer..

AMSTERDAM Mevrouw De Jong houdt niet van grote woorden. Maar toen de nieuwe zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 van kracht werd, voelde ze zich ronduit bestolen. ‘Ik zat voor de somma van 648 euro per jaar in het ziekenfonds, inclusief de hoogste aanvullende verzekering. Nu moet ik 1226 euro per jaar betalen. En dan heb ik een bescheiden aanvullend pakket.’

Mevrouw De Jong is een van de vele getrouwde vrouwen met een klein baantje. Dat kleine baantje levert haar weinig op (900 euro per jaar) maar het verzekerde haar wel van een goedkope ziektekostenverzekering. Het inkomen van haar man, die docent is, werd altijd buiten beschouwing gelaten. De nieuwe zorgverzekeringswet houdt wél rekening met het inkomen van de echtgenoot. Met als gevolg dat mevrouw De Jong nu het volle pond moet betalen. Als klap op de vuurpijl is de tegemoetkoming die meneer De Jong van zijn werkgever krijgt voor de ziektekostenverzekering met 300 euro ingekrompen. ‘Per saldo zijn we er dus op jaarbasis duizend euro op achteruit gegaan. Dat vind ik niet billijk.’

Meer over