WBS gaf Hirsi alle ruimte

Het behartigenswaardige essay van Abram de Swaan over Ayaan Hirsi Ali bevat jammer genoeg een passage die geen recht doet aan de werkelijkheid (het Betoog, 20 mei)....

Wat betreft het eerste beperk ik mij tot de vaststelling dat Hirsi Ali bij de WBS alle ruimte kreeg voor haar opvattingen. Op één na alle stukken uit haar boek De zoontjesfabriek zijn afkomstig uit haar WBS-periode. De twee substantieelste verschenen in uitgaven van de WBS, Socialisme & Democratie en Transnationaal Nederland. Het 23ste jaarboek voor de democratisch socialisme.

Onmiddellijk nadat ze met de dood was bedreigd, heeft de WBS op eigen kosten afdoende beveiliging geregeld. Later is, met behulp van een daarvoor opgericht fonds, het mogelijk gemaakt dat Hirsi Ali in de Verenigde Staten kon verblijven om op adem te kunnen komen. Dat is haar niet gegund door voorlieden van de VVD die haar in deze situatie bewogen om kandidaat-Kamerlid voor deze partij te worden. Na haar terugkeer in Nederland is ze tijdelijk in dienst getreden van de Teldersstichting, de VVD-tegenhanger van de WBS, die de kosten van de beveiliging heeft overgenomen, totdat deze na haar verkiezing in de Tweede Kamer een zaak werd van de Nederlandse staat.

Bij die overstap is de beveiliging geen argument geweest. De verkeerde suggestie in de desbetreffende passage is des te pijnlijker, omdat deze miskent dat WBS-directeur Paul Kalma zich wekenlang letterlijk dag en nacht heeft ingespannen om Hirsi Ali te beschermen en te laten beschermen.

Bart Tromp

Naschrift Abram de Swaan:

‘Ik besef dat de WBS Ayaan loyaal en naar vermogen bescherming heeft geboden, maar op den duur was dat niet vol te houden.’

Meer over