Wayne Eagling vertrekt bij Het Nationale Ballet

Al sinds zijn aantreden bij Het Nationale Ballet is er kritiek op artistiek leider Wayne Eagling. Toch bleef hij twaalf jaar bij het gezelschap....

Van onze verslaggeefster Anne van Driel

De artistiek leider van het Nationale Ballet (HNB) Wayne Eagling is de wacht aangezegd. Zijn dienstverband zal niet langer duren dan juni 2003. Dat heeft het bestuur van HNB donderdag bekend gemaakt. Eaglings ontslag volgt op een uiterst kritisch advies van de Raad voor Cultuur (RvC) en de Amsterdamse Kunstraad, naar aanleiding van een nieuw beleidsplan van HNB.

Hoewel het gezamenlijk advies van de RvC en de Kunstraad pas 12 april officieel bekend wordt gemaakt, meent het bestuur op basis van de concept-tekst Eagling niet langer te kunnen handhaven, aldus Jaap Mulders, zakelijk directeur van HNB. Over de inhoud van het advies en over de daaraan verbonden (financiële) consequenties voor HNB, willen Mulder en de beide adviesorganen nog geen uitspraken doen.

Twee jaar geleden brachten de RvC en de Kunstraad bij de beoordeling van het Kunstenplan 2001-2004 al een negatief advies uit over het functioneren van Eagling. Volgens Mulder wordt in het nieuwe gezamenlijke advies 'de kritiek op Eaglings vermeende gebrek aan artistiek visie herhaald'.

Zowel de RvC als de Kunstraad oordeelden toen dat HNB onder Eaglings leiding geen duidelijke artistieke koers vertoonde. Het dansgezelschap richtte zich te veel op het romantisch-klassieke repertoire en te weinig op vernieuwing. Eagling zou bovendien te weinig jonge gastchoreografen uitnodigen en begeleiden. De RvC adviseerde de staatssecretaris van Cultuur daarom de subsidie van het gezelschap met ruim 226 duizend euro (een half miljoen gulden) te korten.

Op aandringen van de subsidiegevers - het rijk en de stad Amsterdam - moest HNB een nieuw beleidsplan maken. Dit plan heeft de RvC en de Kunstraad kennelijk niet kunnen overtuigen: zolang Eagling aan het roer staat, hebben zij geen vertrouwen in de toekomst van HNB. Welke aanbevelingen zij aan hun huidige advies zullen verbinden is nog niet bekend, wel ligt het in de lijn der verwachtingen dat ze zullen vasthouden aan subsidiekorting als Wayne Eagling niet vertrekt.

Wayne Eagling (Montreal, 1950) lag al lange tijd onder vuur; ook over zijn mogelijk ontslag gingen al geruime tijd geruchten. Sinds de voormalig sterdanser van het Royal Ballet in Londen in 1990 Rudi van Dantzig opvolgde als artistiek leider van HNB, rommelt het intern bij het dansgezelschap. Zo stapte supervisor van het corps de ballet Wim Broeckx nog geen jaar na zijn aanstelling weer op.

Twee jaar geleden lekte een onderzoek uit van de Ondernemingsraad, waarin de dansers van het gezelschap Eagling bekritiseren om zijn gebrek aan coach-kwaliteiten en sociale vaardigheden. Ook in de pers oogsten Eaglings choreografieën weinig lof.

'Op de achtergrond zullen deze problemen mede een rol hebben gespeeld' bij het besluit van het bestuur Eaglings dienstverband stop te zetten, aldus zakelijk leider Mulder.

Na de aanstelling van Ted Brandsen per 1 januari dit jaar als adjunct artistiek directeur, kwam er wat meer rust in het gezelschap. Brandsen werd belast met de ontwikkeling van de artistieke signatuur van het gezelschap en het begeleiden van het grootste deel van de dansers. Wie Eagling gaat opvolgen is nog onbekend.

Meer over