Waterschappen kunnen fraudeurs niet meer weren

De waterschappen Delfland, Schieland, Rijnland en Hollandse Delta kunnen drie kandidaten voor de algemene bestuursverkiezingen in oktober niet meer van de kieslijst halen....

Twee van de drie verdachte kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld in Delfland, Schieland, Rijnland en Hollandse Delta, de derde alleen in Rijnland. Zij zouden namen en handtekeningen op de formulieren van hun kandidaatstelling hebben gezet van mensen die dat in werkelijkheid niet deden. Iedereen die zich kandidaat wil stellen voor waterschapsverkiezingen moet een lijst inleveren met de handtekeningen van minstens tien burgers die hem steunen.

Naar aanleiding van signalen van burgers deden de vier organisaties onderzoek naar de ondersteuners. Daaruit bleek dat van kandidaat H. Bremer acht van de veertien ondersteuners afvallen en bij S. Zuierveld vier van de dertien. Sommige mensen gaven aan de kandidaten in het geheel niet te kennen, anderen vertelden dat zij wel met hen hadden gesproken, maar niet hadden ondertekend.

Ondanks dat de beide kandidaten het minimum van tien ondersteunende handtekeningen bij nader inzien niet halen, is het onmogelijk om Bremer en Zuierveld van de kieslijst te halen. Eerstvolgende mogelijkheid is pas na de verkiezingen. Mochten ze verkozen worden in een of meer van de algemeen besturen, dan hebben ze de mogelijkheid om zich terug te trekken. ,,Dat zou de koninklijke weg zijn voor hen'', vindt dijkgraaf P. Schoute van Delfland.

Bremer is vorig jaar gekozen in het algemeen bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en deed mee aan de verkiezingen in Friesland. Daar haalde hij niet genoeg stemmen.

Meer over