Wateroverlast bezorgt fruittelers alsnog schade

Telers in het stroomgebied van de grote rivieren lijden in sommige gevallen meer dan een ton schade door een schimmelziekte die de fruitbomen aantast....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Veel telers proberen volgens de verzekeraar Hagelunie alsnog de schade vergoed te krijgen. De telers hebben een beroep gedaan op de speciale bijdrageregeling die de overheid voor landbouwbedrijven in het leven heeft geroepen. Ruim 250 bedrijven hebben zich bij de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland gemeld.

De schimmelziekte vruchtboomkanker slaat vooral onder vochtige omstandigheden toe. Door de natte herfst vorig jaar treedt de aandoening in Nederland, België en Noord-Duitsland sowieso al meer op dan in andere jaren. In het stroomgebied van de grote rivieren is sprake van een explosie. Door het hoge grondwaterpeil hebben de wortels van de fruitbomen daar langere tijd in het water gestaan.

Tegen een al bestaande aantasting is geen remedie mogelijk. In de ergste gevallen moeten alle bomen in een boomgaard worden gerooid. Op andere bedrijven kan de schade worden beperkt door flink terug te snoeien en aangetaste takken te verwijderen. Op ieder bedrijf met vruchtboomkanker zal de produktie enkele jaren lager zijn. De laatste keer dat de ziekte zo explosief in Nederland is opgetreden, was begin jaren zeventig.

Bij de appelbomen zijn vooral de rassen Cox, Jonagold, Schone van Boskoop en Discovery zwaar aangetast. Bij de perebomen is de Conference het ergste slachtoffer.

Meer over