Wat is de hoofdstad van Zeeland?

Aan de basisvakken lezen, schrijven en rekenen (O&D, 26 november) moeten twee secundaire, maar amper minder belangrijke basisvakken worden toegevoegd: aardrijkskunde en geschiedenis. Genoemde leerstof is onmisbaar voor een elementaire wereldoriëntatie. Wat te denken van een vwo-leerling die laat weten dat Leeuwarden de hoofdstad is van Zeeland en dat de Gouden Eeuw zich voltrok rond 800 na Christus?

Freek Ariesen, Valkenburg

Meer over