Washington overweegt meer materieel te sturen Parijs komt met actieplan Gorazde

De stafchefs van de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben zondag in Londen overlegd over het mogelijk gebruik van geweld om de overgebleven 'veilige gebieden' in Bosnië te beschermen....

Reuter, AP, AFP

LONDEN

Na afloop wilden de drie vannacht geen mededelingen doen over de uitkomst van het overleg. Lanxade zou zijn collega's, de Britse veldmaarschalk Sir Peter Inge en de Amerikaanse generaal Shalikashvili, de Franse plannen voorleggen.

Een woordvoerder van het Franse ministerie van Defensie zei vooraf dat het ging om 'gedetailleerde voorstellen om met beperkte militaire actie de veilige gebieden te beschermen'. Volgens hem zou Lanxade met een aantal scenario's komen, waarvan het meest ambitieuze een herovering van Srebrenica en het ontzet van Zepa voorstaat.

Het voorstel dat naar verluidt de meeste kans zou hebben gemaakt, is de versterking van Gorazde en de opening van een aanvoerroute over de berg Igman naar Sarajevo. Hierbij zouden mogelijk Amerikaanse Apache- of Cobra-gevechtshelikopters en Sea Stallion-vrachthelikopters worden ingezet. Naar verwachting wordt dit plan vanmorgen ter goedkeuring aan de politieke leiders voorgelegd.

Zondag zei de Amerikaanse minister van Defensie Perry dat de VS niet zullen deelnemen aan een multinationale eenheid, zoals de Fransen vorige week hebben voorgesteld. Wel overweegt Washington meer materieel te sturen. Maar de Republikeinse senator Bob Dole zei te betwijfelen of Clinton hiervoor steun krijgt in het Congres.

Parijs gaf zijn bondgenoten vrijdag 48 uur de tijd om te beslissen over een gewapend ingrijpen om de Servische aanvallen op de enclaves te stoppen. Voorgesteld werd een gezamenlijke militaire macht naar Bosnië te sturen waarvan ook Amerikaanse en Duitse eenheden deel zouden uitmaken. Deze zouden de aanwezige 23 duizend blauwhelmen en de militairen van de snelle-reactiemacht (van 12 duizend Franse, Britse en Nederlandse militairen) moeten bijstaan.

De Duitse regering liet gisteren weten nog steeds tegen het sturen van grondtroepen te zijn. Bonn beloofde eerder wel Tornado-vliegtuigen ter bescherming van de snelle-reactiemacht te leveren.

Volgens Britse militaire bronnen zal de regering-Major zich achter het plan voor versterking van Gorazde scharen, mits de VN-commandanten ter plaatse het idee steunen. Gorazde, dat gisteren opnieuw een paar maal werd beschoten, wordt gedeeltelijk door Britse blauwhelmen verdedigd. Vrijdag zei Major eerst meer details te willen horen over de Franse plannen. Tot teleurstelling van Parijs riep hij alleen een bijeenkomst van de Contactgroepleden, NAVO- en VN-vertegenwoordigers bijeen, en bovendien pas voor aanstaande vrijdag.

De Bosnische regering uitte dit weekeinde felle kritiek op de Britse aarzeling en riep opnieuw op tot opheffing van het wapenembargo tegen Sarajevo.

De Bosnisch-Servische leider Karadzic verklaarde dit weekeinde in een interview met de Spaanse krant El Paëis dat de Moslim-enclaves moeten verdwijnen. 'Ze zijn niet levensvatbaar meer.' Bovendien zijn de enclaves altijd Servisch gebied geweest, aldus Karadzic. Volgens hem moet Sarajevo in tweeën gedeeld worden. Als dat niet gebeurt, zullen de Serviërs de stad innemen. 'Dan wordt Sarajevo Servisch', zo zei hij. De stad werd gisteren opnieuw onder vuur genomen door de Serviërs.

Meer over