'Warm gevoel van saamhorigheid'

Kathleen Ferrier, Kamerlid en dochter oud-premier Suriname..

Uit de dienst sprak een warm gevoel van saamhorigheid. Toen Bernhard en zijn dochters met de kist afdaalden in de kelder, zag ik dat de achtergebleven kleinkinderen elkaars hand vastpakten. De dominee sprak over vrede in eigen huis, en over vrede tussen volkeren. Voor mij verwijst dat naar onze multiculturele samenleving, waarin het zo belangrijk is ruimte te geven aan elkaar.

Wi Tata, het Surinaamse Onze Vader, was erg aangrijpend. Mijn vader vertelde dat het voor het eerst gezongen is toen Juliana in 1956 in Paramaribo een kerkdienst bijwoonde. Ik bewaar goede herinneringen aan de Juliana die ik kende van staatsbezoeken. Deze dienst paste bij haar, en was voor mij een inspiratie.

Meer over