WAO alleen bij volledig niks kunnen

De WAO moet alleen toegankelijk worden voor werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn geworden. Werkgevers zijn verplicht voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten ander werk te vinden....

Het kabinet wil de WAO moderniseren, om het aantal arbeidsongeschikten terug te dringen. Het advies van de commissie-Donner, waarin vertegenwoordigers zitten van de zes grote politieke partijen, geldt alleen voor nieuwe gevallen. Degenen die nu een WAO-uitkering krijgen, blijven onder het oude regime vallen.

Volgens de commissie moet de WAO-uitkering alleen nog worden toegekend aan werknemers die nooit meer in staat zijn om te werken. Nu is de uitkering nog afhankelijk van het inkomensverlies dat de werknemer door zijn handicap dreigt te lijden.

De keuring voor de nieuwe WAO wordt flexibel. Als duidelijk is dat herstel is uitgesloten, kunnen werknemers volgens Donner al na drie maanden worden afgekeurd. Als herstel nog mogelijk lijkt, wordt de keuring verdaagd. Nu volgt de WAO-keuring in principe na twaalf maanden ziekte.

De werkgever moet zich minimaal twee jaar inspannen om de de werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geworden, te laten terugkomen naar het werk. De werknemer moet ook meewerken aan de terugkeervoorstellen. Als hij dat niet doet, kan hij worden ontslagen.

Als de gedeeltelijk arbeidsgeschikte na twee jaar ondanks terugkeervoorstellen nog niet aan de slag is, kan ook ontslag volgen. Als de werkgever zich niet genoeg heeft ingespannen, kan de werknemer in dienst blijven. Na eventueel ontslag komt de gedeeltelijk arbeidsgeschikte in de WW en vervolgens eventueel in de bijstand.

In de nieuwe functie kan de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer een lager salaris gaan verdienen. In principe mag dit volgens de commissie-Donner niet lager zijn dan 70 procent van het oude salaris, maximaal 62 duizend gulden.

Met die beperking wil Donner de werkgever dwingen een functie te zoeken die wat salaris betreft zo dicht mogelijk ligt bij het oude inkomen. Donner wil ook voorkomen dat de werknemer voor ontslag kiest.

De werkgever mag ook een baan aanbieden met een lager salaris. Als ander werk echt niet te vinden is en de werknemer het werk weigert omdat het loon te laag is, is ontslag toch mogelijk. De sociale partners mogen in CAO's of bedrijfsregelingen verzekeringen afspreken die het inkomen aanvullen tot het oude peil.

Meer over